Spoznaja HafizovicU izdanju Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina" u Sarajevu objavljeno je novo autorsko djelo akademika prof.dr. Rešida Hafizovića pod naslovom Spoznaja, prva vrijendost islama – prilog spoznajnoj teoriji u islamu. Ovaj svojevrsni pionirski znanstveno-intelektualni poduhvat, koji bar na našem jeziku nema presedana, pisan je kao udžbenik za studente islamskih nauka, ali jezikom koji je čitljiv i razumljiv široj čitalačkoj publici. Knjiga se sastoji iz uvoda, pet poglavlja i zaključka, uz detaljnu bibliografiju i Ineks pojmova i imena. Poglavlja nose sljedeće nazive: Izvori spoznaje u islamu, Organi spoznaje u epistemologiji islama, Spoznaja kao svjetlo u duhovnoj nauci islama, Spoznaje kao plodovi molitve uma i Spoznaje kao plodovi molitve srca.