Pozivnica Promocija knjige Beogradski Gajret 1U srijedu, 17.05.2017. godine (s početkom u 19 sati), u prostorijama Bošnjačkog instituta u Sarajevu bit će predstavljena knjiga Beogradski Gajret Osman Đikić (izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu i Naučnoistraživački instituta "Ibn Sina" u Sarajevu).
Knjiga je ustvari dopunjeni tekst istoimene doktorske disertacije koju je dr. Nadir Dacić uspješno odbranio 10.12.2015. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zasnovana je na opsežnom istraživanju arhivske građe pohranjene u Arhivu Bosne i Hercegovine, Istorijskom arhivu i Arhivu Gazi Hurev-begove biblioteke u Sarajevu, zatim Arhivu Jugoslavije, Arhivu Srbije i Arhivu SANU-a u Beogradu.
O knjizi će govoriti dr. Behija Zlatar, prof.dr. Senadin Lavić, prof.dr. Husein Zvrko i autor dr. Nadir Dacić.
Dobro došli.