Periodični časopis „Znakovi vremena“ je osnovan 1997. godine, s ciljem aktueliziranja i afirmiranja novih tema. Časopis izlazi zahvaljujući aktivnoj saradnji nekolicine iranskih i bosanskohercegovačkih istraživača i intelektualaca, na čelu sa glavnim urednikom prof. dr. Adnanom Silajdžićem, redovnim profesorom Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Redakcija časopisa, u skladu sa potrebama ovdašnjeg akademskog i kulturnog ozračja, vrši odabir tema za svaki pojedini broj. Uglavnom je riječ o temama iz oblasti filozofske misli, islamskog misticizma i teozofije, perzijskog jezika i književnosti, kulturnog dijaloga, te društveno-političkih i regionalnih studija.

 

Redovno objavljivanje periodičnog časopisa „Znakovi vremena“. U do sada objavljenih 67 broja časopisa, svjetlo dana je ugledalo više od 770 naučnih i stručnih radova bosanskohercegovačkih, iranskih, te autora i istraživača iz drugih dijelova svijeta.