znakovivremena63Sarajevo • Proljeće 2014 • God. XVII • Broj 63

Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2014.

TEMATSKI BROJ BIOETIKA

UVODNIK Adnan Silajdžić
BIOFILOZOFIJSKA I BIOETIČKA MISAO JONASA EDWARDA SALKA I ALBERTA SCHWEIZA  
JONAS EDVARD SALK - PRONALAZAČ CJEPIVA PROTIV DJEČIJE PARALIZE I UTEMELJITELJ BIOFILOZOFIJE Nada Gosić
ALBERT SCHWEITZER - FILOZOF MIRA Ivana Zagorac
BIOETIKA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE  
POJAM, ZNAČENJE I NASTANAK BIOETIKE SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU Velimir Valjan
KORIJENI BIOETIČKE MISLI U MAKEDONIJI Dejan Donev
BIOETIČKE TEME U VJERSKIM I KULTURNIM TRADICIJAMA OBJAVLJENIH RELIGIJA  
RABINSKA ANTROPOLOGIJA I SAVREMENE BIOETIČKE I NAUČNO-KRITIČKE DEBATE Matthias Morgenstern
TEOLOŠKO POIMANJE DOSTOJANSTVA ŽIVOTA I PATNJE - KATOLIČKI DOPRINOSI BIOETICI Ana Jeličić
BIOMEDICINSKA ETIKA - ISLAMSKI POGLED Hassan Hathout
ETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA LJUDSKIH EMBRIONALNIH MATIČNIH ĆELIJA U ISLAMSKOM SVIJETU: STAVOVI I RAZMIŠLJANJA Ilhan Ilkilic i Hakan Ertin
HOSPITAL / HOSPICIJ U ISLAMSKOJ KULTURI Amir Muzur i Iva Rinčić
BIOETIČKI PROBLEMI U POSTMODERNOJ PARADIGMI  
ANATOMIJA POSTMODERNOG MORALA Dritan Abazović
KLONIRANJE I MORALNA DILEMA XXI STOLJEĆA Nedžada Alispahić
GMO IZMEĐU MITA I STVARNOSTI - SLUČAJ ARGENTINE Ivica Kelam i Darija Rupčić
BIOETIKA I RASIZAM- MOŽE LI BIOETIKA DOPRINIJETI SMANJENJU RASIZMA? Sandra Radenović
FARMAKOTERAPIJA I PSIHO-SOCIJALNI RAZVOJ DJETETA - IZAZOV BIOETIČKOJ ODGOVORNOSI  
LIJEKOVI - PREVIŠE, NEPOTREBNO, ŠTETNO Lidija Gajski
KVALITETA DJEČIJEG RAZVOJA U KONTEKSTU BIOETIKE Nada Mladina
INTEGRATIVNA BIOETIKA  
REVIZIJA POJMA BIOETIKE KAO ZAHTJEV INTEGRATIVNOG MIŠLJENJA Damir Smiljanić
POJAM SVIJETA I METODOLOGIJE NOVE ZNANOSTI Marija Selak
MORALNO - BIOETIČKA EVALUACIJA SUVREMENIH BIOMEDICINSKIH POSTIGNUĆA Suzana Vuletić
OGLEDI  
MEDIJSKA PISMENOST - DUHOVNA USPRAVNOST ŽENE U POSTMODERNIM TOKOVIMA - KOMPARATIVNI POGLED Fahira Fejzić Čengić
REFLEKSIJE  
MESIJANIZAM NACIONALNIH IDEOLOGIJA U STEREOTIPIMA I PREDRASUDAMA U PREDSTAVLJANJU BOŠNJAČKE NACIJE Dženan Kaljanac
KNJIŽEVNOHISTORIJSKE TEME  
HAFIZ ŠIRAZI U DJELIMA ARAPSKIH SPISATELJA Mehmed Kico
VIŠEJEZIČNE PJESME BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PJESNIKA NA ORIJENTALNIM JEZICIMA Elvir Musić
PRIKAZI  
Michele Armini: UVOD U BIOETIKU, Krščanska sadašnjost, Zagreb 2009. Tomislav Smiljanić
Zbornik: Bioetika i dijete Nikolina Ćavar
Iva Rinčić - Amir Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike, Pergamena, Zagreb, 2012. Igor Eterović
Fritz Jahr i njegov doprinos evropskoj bioetici Orhan Jašić
Sandra Radenović: Bioetika i medicina: Odnos lekar - pacijentu paradigmi integrativne bioetike, Akademija knjiga, Novi Sad, 2012. Vida Jeremić
JAHR, sv. 4, broj 7, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije, Rijeka, maj 2013. Martina Šendula - Pavelić

Broj 73

Broj 73

Sarajevo • Jesen 2016 • God. XIX • Broj 73 TEME:- HISTORIJSKE STUDIJE HALILA INALDŽIKA- EBŪ SA`ĪDOVIH ČETRDESET DUHOVNIH POSTAJA- (NE)ETIČNOST I (NE)LEGALNOST- UPOTREBE DRONOVA U RATU PROTIV TERORIZMA- IRAN...

Broj 72

Broj 72

Sarajevo • Ljeto 2016 • God. XIX • Broj 72 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2016.   BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA ZNAKOVI VREMENA (OD 1. DO 71. BROJA)

Broj 70/71

Broj 70/71

Sarajevo • Zima 2015 - proljeće 2016 • God. XVIII- XIX • Dvobroj 70/71 Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2016.  

Broj 68-69

Broj 68-69

Sarajevo • Ljeto - jesen 2015 • God. XVIII • Dvobroj 68/69 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2015.  

Broj 59

Broj 59

Sarajevo • Proljeće 2013.• God. XVI • Broj 59Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2013.

Broj 57/58

Broj 57/58

Sarajevo • Jesen-zima 2012.• God. XV • Dvobroj 57/58 Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2012.  

Broj 60

Broj 60

Sarajevo • Summer 2013.• Vol. XVI • No 60 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2013.

Broj 56

Broj 56

Sarajevo • Ljeto 2012.• God. XV • Broj 56 Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2012.

Broj 61/62

Broj 61/62

Sarajevo • Jesen -zima 2013 • God. XVI • Dvobroj 61/62 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2013.

Broj 55

Broj 55

Sarajevo • Proljeće 2012.• God. XIV • Broj 55 Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2012.        

Broj 63

Broj 63

Sarajevo • Proljeće 2014 • God. XVII • Broj 63 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2014. TEMATSKI BROJ BIOETIKA

Broj 54

Broj 54

Sarajevo • zima 2011.• God. XIV • broj 54Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2011

Broj 67

Broj 67

Sarajevo • Proljeće 2015 • God. XVIII • Broj 67 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2015.

Broj 52/53

Broj 52/53

ZNAKOVI VREMENA • SARAjEVO, ljEtO-jESEN 2011. • VOl. 14 • DVOBROj 52/53

Broj 65/66

Broj 65/66

Sarajevo • Jesen - zima 2014 • Vol. XVII • Dvobroj 65/66 Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Sarajevo 2014.

Upute autorima

Napomene Redakcije Pored već uobičajenih rubrika Redakcija časopisa će u narednim brojevima biti posebno otvorena za tekstove koji obrađuju sljedeće teme:

Broj 64

Broj 64

ZNAKOVI VREMENA • Sarajevo • Ljeto 2014. • God. XVII • Broj 64 Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2014.            

Broj 51

Broj 51

Sarajevo, proljeće 2011. Vol. 14 • broj 51

Broj 50

Broj 50

Sarajevo, zima 2010. Vol. 13 • broj 50

Broj 48/49

Broj 48/49

Sarajevo, ljeto-jesen 2010. Vol. 13 • dvobroj 48/49Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2010.TEME:- DOPRINOS FEHIMA BAJRAKTAREVIćA U RAzVOJU NAŠE ORIJENTALNE FILOLOGIJE- TOTALITARNO-POLITIČKI SISTEMI I TERORIzAM- ISLAMOFOBIJA, UzROcI NJENE POJAVEI MOGUćNOSTI...

Broj 47

Broj 47

Sarajevo, proljeće 2010. Vol. 13 • broj 47Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2010.

Broj 45/46

Broj 45/46

Sarajevo, jesen-zima 2009. Vol. 12 • dvobroj 45/46Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2009.

Broj 43/44

Broj 43/44

Sarajevo, proljeće-ljeto 2009. Vol. 12 • dvobroj 43/44Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2009.

Broj 41/42

Broj 41/42

Sarajevo, jesen-zima 2008. vol. 11 • dvobroj 41/42Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2008.

Broj 39/40

Broj 39/40

Sarajevo, proljeće-ljeto 2008. Vol. 11 • dvobroj 39/40Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2008.

Broj 1

Broj 1

Sarajevo, zima 1997 . Vol. 1 • Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 1997 .

Broj 2-3

Broj 2-3

Sarajevo, proljeće-ljeto 1997- Vol. 1,Broj 2/3Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 1997.