znakovi 59

Sarajevo • Proljeće 2013.• God. XVI • Broj 59
Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2013.

TEME:
ŽIVOT I DJELO MOHAMMEDA TAQI ĞA‘FARĪJA
ULOGA VJERSKIH ZAJEDNICA I CRKAVA U OTKLANJANJU
ANTIHUMANIH POJAVA U BIH DRUŠTVU
MEĐURELIGIJSKI DIJALOG IZ BOSANSKOHERCEGOVAČKE
KATOLIČKE PERSPEKTIVE
HERMENEUTIKA-PROUČAVANJE I TUMAČENJE UNUTARNJIH
ZNAČENJA TEKSTA
SREDNJI ISTOK BEZ NUKLEARNOGA NAORUŽANJAUVODNIK
Adnan Silajdžić
Sažetak biografije allame Dža'ferija Allame Dža'fari
Status racionalnog mišljenja i adorativnog dogmatizma u islamskom naučavanju Mohammad Taqi Ja’fari
ANGAŽIRANOST VJERSKIH ZAJEDNICA I CRKAVA U RJEŠAVANJU SAVREMENIH PROBLEMA U DRUŠTVU Samir Beglerović
DRUGI – NEOČEKIVANA OBJAVA BOŽANSKOGA Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Alen Kristić
Stagiraninova aitiologija Željko Kaluđerović
Hermeneutička gesta – tumačenje kao haphelogija Anita Milićević
Jezik gnoze u savremenom viđenju Mohammad Ali Barzanooni
KONCEPT „ISLAMIZACIJE ZNANJA“ I NJEGOVE FILOZOFSKE PRETPOSTAVKE Hasan Džilo

Svijet oslobođen nuklearnog oružja: nova promišljanja o Srednjem Istoku kao zoni bez nuklearnog oružja

Amir Zamaniniy i Fatemeh Hashemi
SAVJEST, ŠTA JE TO? Marko P. Đurić

OBZORJA POETSKOG STVARALAŠTVA MUHAMEDA IKBALA
(Izbor iz poezije)

Kemal Obad

JEZIČKA RAZRADA ISPRAVE SKENDER-BAŠE – PRATILJE FOJNIČKE
AHDNAME U PRODUKCIJI BEGOVICE

Indira Smajlović-Šabić

POETSKE I DRUŠTVENO-HISTORIJSKE OSOBENOSTI PJESME POHVALNICE POSLANIKU MUHAMMEDU, A. S., U ARAPSKOJ KNJIŽEVNOSTI (od Hassana ibn Sabita do Muhammeda al-Busirija)

Berin Bajrić
ISA I MERJEM U PERzIJSKOJ KNJIŽEVNOSTI Annemarie Schimmel

ISTINA O GENOCIDU
(Osvrt na knjigu Smaila Čekića: genocid i istina o genocidu u Bosni
i hercegovini
, Univerzitet u Sarajevu i Institut za istraživanju zločina
protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2012.)

Safet Halilović

GRAMATIKA KOJA TO NIJE
(Nijaz Čardaklija, gramatika savremenog perzijskog jezika,
Dobra knjiga, Sarajevo, 2012, I tom 560 str, II tom 420 str.)

Namir Karahalilović, Đenita Haverić i Munir Drkić

(Abdullah Ensari iz Herata: postaje putnika i intimni razgovori; prijevod: hafz Sabahudin Skejić i dr. Elvir Musić; za izdavača: šejh Halil Hulusi Brzina; urednik: šejh Edin Urjan Kukavica; izdavač: Nakšibendijska tekija ”Mejtaš”, Sarajevo, 2013.)

Saeid Abedpour

Broj 73

Broj 73

Sarajevo • Jesen 2016 • God. XIX • Broj 73 TEME:- HISTORIJSKE STUDIJE HALILA INALDŽIKA- EBŪ SA`ĪDOVIH ČETRDESET DUHOVNIH POSTAJA- (NE)ETIČNOST I (NE)LEGALNOST- UPOTREBE DRONOVA U RATU PROTIV TERORIZMA- IRAN...

Broj 72

Broj 72

Sarajevo • Ljeto 2016 • God. XIX • Broj 72 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2016.   BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA ZNAKOVI VREMENA (OD 1. DO 71. BROJA)

Broj 70/71

Broj 70/71

Sarajevo • Zima 2015 - proljeće 2016 • God. XVIII- XIX • Dvobroj 70/71 Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2016.  

Broj 68-69

Broj 68-69

Sarajevo • Ljeto - jesen 2015 • God. XVIII • Dvobroj 68/69 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2015.  

Broj 59

Broj 59

Sarajevo • Proljeće 2013.• God. XVI • Broj 59Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2013.

Broj 57/58

Broj 57/58

Sarajevo • Jesen-zima 2012.• God. XV • Dvobroj 57/58 Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2012.  

Broj 60

Broj 60

Sarajevo • Summer 2013.• Vol. XVI • No 60 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2013.

Broj 56

Broj 56

Sarajevo • Ljeto 2012.• God. XV • Broj 56 Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2012.

Broj 61/62

Broj 61/62

Sarajevo • Jesen -zima 2013 • God. XVI • Dvobroj 61/62 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2013.

Broj 55

Broj 55

Sarajevo • Proljeće 2012.• God. XIV • Broj 55 Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2012.        

Broj 63

Broj 63

Sarajevo • Proljeće 2014 • God. XVII • Broj 63 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2014. TEMATSKI BROJ BIOETIKA

Broj 54

Broj 54

Sarajevo • zima 2011.• God. XIV • broj 54Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2011

Broj 67

Broj 67

Sarajevo • Proljeće 2015 • God. XVIII • Broj 67 Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2015.

Broj 52/53

Broj 52/53

ZNAKOVI VREMENA • SARAjEVO, ljEtO-jESEN 2011. • VOl. 14 • DVOBROj 52/53

Broj 65/66

Broj 65/66

Sarajevo • Jesen - zima 2014 • Vol. XVII • Dvobroj 65/66 Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Sarajevo 2014.

Upute autorima

Napomene Redakcije Pored već uobičajenih rubrika Redakcija časopisa će u narednim brojevima biti posebno otvorena za tekstove koji obrađuju sljedeće teme:

Broj 64

Broj 64

ZNAKOVI VREMENA • Sarajevo • Ljeto 2014. • God. XVII • Broj 64 Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2014.            

Broj 51

Broj 51

Sarajevo, proljeće 2011. Vol. 14 • broj 51

Broj 50

Broj 50

Sarajevo, zima 2010. Vol. 13 • broj 50

Broj 48/49

Broj 48/49

Sarajevo, ljeto-jesen 2010. Vol. 13 • dvobroj 48/49Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2010.TEME:- DOPRINOS FEHIMA BAJRAKTAREVIćA U RAzVOJU NAŠE ORIJENTALNE FILOLOGIJE- TOTALITARNO-POLITIČKI SISTEMI I TERORIzAM- ISLAMOFOBIJA, UzROcI NJENE POJAVEI MOGUćNOSTI...

Broj 47

Broj 47

Sarajevo, proljeće 2010. Vol. 13 • broj 47Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2010.

Broj 45/46

Broj 45/46

Sarajevo, jesen-zima 2009. Vol. 12 • dvobroj 45/46Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2009.

Broj 43/44

Broj 43/44

Sarajevo, proljeće-ljeto 2009. Vol. 12 • dvobroj 43/44Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2009.

Broj 41/42

Broj 41/42

Sarajevo, jesen-zima 2008. vol. 11 • dvobroj 41/42Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2008.

Broj 39/40

Broj 39/40

Sarajevo, proljeće-ljeto 2008. Vol. 11 • dvobroj 39/40Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2008.

Broj 1

Broj 1

Sarajevo, zima 1997 . Vol. 1 • Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 1997 .

Broj 2-3

Broj 2-3

Sarajevo, proljeće-ljeto 1997- Vol. 1,Broj 2/3Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 1997.