1عصر روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه ساعت 19 در محل انستیتو بوشنیاک سارایوو مراسم معرفی کتاب "موسسه غیرت بلگراد " تالیف دکتر نادر داسیچ برگزار شد. این مراسم به همت دو موسسه ابن سینا و انستیتو بوشنیاک برگزار شد و در آن خانم دکتر بهیا زلاتار ، دکتر حسین زورکو ، دکتر سنادین لاویچ و مولف سخنرانی کردند. در ابتدای این مراسم یک تصنیف قدیمی بوسنیایی توسط دو تن از دانش آموختگان مدرسه موسیقی ایلیجا خوانده شد. سپس نرمین هوجیچ به آثار و پژوهش های نادر داسیچ اشاره کرد.

ادامه مطلب...

1برنامه اهدای جایزه علمی ابن سینا روز چهارشنبه 19 آوریل ساعت 18 در سالن اجتماعات موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا برگزار شد. در این برنامه در ابتدا مجری آقای نرمین هوجیچ در باره چگونگی انتخاب برندگان امسال گفت : هیات داوری علمی ، بعد از چند نشست نهایتا در تاریخ 31 ماه مارس تصمیم گرفت تا به دو اثر ممتاز در عرصه فلسفه اسلامی و تاریخ فرهنگی جوایزی عطا کند.

ادامه مطلب...

1در روز پنج شنبه 25 آذرماه 1395 ه.ش. مصادف با 15 دسامبر 2016 م. در محل دانشکده فلسفه دانشکاه سارایوو، اولین برنامه رسمی و عمومی انجمن مطالعات ایران موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو برگزار شد. برنامه مذکور عبارت است از جلسه علمی بحث و معرفی کتاب بعنوان "مفهوم تکثر زبانی در مثنوی معنوی مولانا" تالیف دکتر منیر درکیچ، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سارایوو.

ادامه مطلب...

1

مراسم معرفی کتاب پادشاهی بوسنی در قرن پانزدهم روز چهارشنبه 23 نوامبر ساعت 19 در محل انستیتو بوشنیاک برگزار شد. این مراسم با همت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و انجمن قومی بوشنیاکهای زاگرب سازماندهی شد. در ابتدای مراسم نرمین هوجیچ ، با اشاره به ضرورت توجه تاریخی به هویت بوسنیایی گفت: هویت بوسنیایی تداوم تاریخی دارد و این تداوم در فرهنگ و آداب و سنن این کشور بین اقوام مختلف خود را به خوبی نمایان می سازد.

ادامه مطلب...

1مراسم معرفی کتاب مارکو جوریچ ، تحت عنوان " با انجیل و قرآن به سوی خدای واحد " روز چهارشنبه 28 مهرماه ساعت 15 در موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا برگزار شد. در این مراسم مجری برنامه نرمین هوجیچ با اشاره به اهمیت
گفتگوی پیروان ادیان گفت : گفتگوی ادیان ضرورت بزرگ زمانه ما است. ما ناگزیر به گفتگو و دیالوگ با خویش برای درک مشکلات ، افکار و احساسات یکدیگر می باشیم تا دنیای عاری از درگیری و جنگ داشته باشیم.

ادامه مطلب...

صفحه1 از12