Plakat za nagradu 2016 A3موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو برای سال 2016 ، دو جایزه کتاب هر کدام به میزان سه هزار مارک را در موضوعات زیر به نویسندگان و مولفان آثار برگزیده می دهد :
- فلسفه اسلامی
- فلسفه تطبیقی اسلام و مسیحیت
- تاریخ فرهنگی
- تعلیم و تربیت
- تصوف و عرفان
- جامعه شناسی
- علوم سیاسی و روابط بین الملل
آثار پژوهشی و کتابها باید مربوط به سالهای 2015 و 2016 بوده و برای نخستین بار منتشر شده و یا به صورت پایان نامه موجود باشند. از علاقمندان برای شرکت در این جایزه دعوت می گردد نسخه ای از تحقیقات و کتابهای خود را برای شرکت در این جایزه علمی حداکثر تا تاریخ (30 ژانویه 2017) به آدرس موسسه ابن سینا ارسال کنند.