IMG 5423

مراسم معرفی کتاب " تاریخ بوسنی در قرن پانزدهم میلادی " روز پنجشنبه 27 آبان ماه در محل سالن اجتماعات انجمن قومی بوشنیاکها در زاگرب برگزار شد. در ابتدای این مراسم جواد یوگونچیچ ، رییس انجمن بوشنیاکهای زاگرب گفت : شناخت تاریخ بوسنی و هرزگوین در دوران قبل از ورود اسلام به این منطقه برای شناخت هویت قدیمی آن مهم است. هویت بوسنیایی ، هویتی صرفا اسلامی نیست و صرفا ترکها نقش مهمی در شکل گیری آن ندارند. هویت بوسنیایی هویتی برگرفته از گذشته تاریخی ؛ دوران پیش از ورود عثمانیها و دوران عثمانی و تاریخ معاصر است.


در ادامه نرمین هوجیچ از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا گفت : فعالیت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در راستای حمایت از هویتهای مردم این منطقه و بویژه مسلمانها است . معتقدیم زندگی مسالمت آمیز اقوام و پیروان ادیان با شناخت تاریخ امکان پذیر است تا با نفی تاریخ و واقعیتهای آن.
در ادامه دکتر ایوان بالتا ، استاد دانشگاه زاگرب گفت : نوشتن تاریخ قبل از اسلام بوسنی ، برای نشان دادن تداوم تاریخی مردمان این سرزمین مهم است. کتاب به خوبی به تغییرات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دوران آخرین پادشاهی بوسنی را نشان می دهد و خطرات و تهدیدهایی که این دولت با آن روبرو بود.
دکتر صالح یالیمان ، استاد دانشگاه زنیتسا سخنران بعدی با توجه به اهمیت تحقیقات بوسنی شناسی گفت : پژوهشهای صورت گرفته در تاریخ قبل از اسلام بوسنی و بویژه کلیسای بوسنا ، نشان از هویت مستقل این منطقه در مقایسه با کرواسی و صربستان فعلی است. بوسنی و هرزگوین سرزمینی می باشد که در طول تاریخ هویت مشترکی در آن شکل گرفته و امکان ایجاد هویت مستقل یک قوم وجود نداشته است.
دکتر مدحت اسپاهیچ مولف کتاب گفت : پژوهش در باره تاریخ بوسنی در دوره قبل اسلام به دلیل دشواری یافتن مدارک و پراکنده بودن آنها بسیار دشوار است. با این وجود مدارک زیادی در آرشیو کتابخانه واتیکان و سایر کتابخانه های مهم بالکان و اروپا وجود دارد .
وی افزود : یکی از دشواریهای تاریخ نویسی به دوران معاصر بازمی گردد که در یک صد سال اخیر مدارک بسیاری توسط نیروهای ناسیونالیست افراطی ضد مسلمان نابود شده و هدف پاکسازی تاریخ بوسنی بوده است.
این نشست به همت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و انجمن قومی بوشنیاکهای زاگرب برگزار شد. در مراسم معرفی کتاب بیش از هشتاد نفر از شهروندان زاگرب و نمایندگان رسانه ها شرکت کردند.

IMG 5452