IMG 5679مشارکت سیاسی زنان مسلمان ضرورتی برای مبارزه با اختلاس و ارایه یک سیاست شفاف است. این سخن را روز دوشنبه مورخ 23 ژانویه سعید عابدپور در سخنرانی برای اعضای انجمن زنان مسلمان فاطمه در سارایوو ابراز داشت.
وی گفت : مشارکت سیاسی زنان را نمی توان صرفا از نظر کمی و تعداد بالای زنان در مجلس ارزیابی کرد مهم حضور موثر و خلاق زنان در دولت ، مجلس و بخش خصوصی و مهمتر از همه رسانه ها می باشند. زن مسلمان باید نماینده صداقت ، راستی و مبارزه با اختلاس باشد. در دوره معاصر اختلاس و فساد در سیستمهای دولتی یکی از مکشلات بزرگ تمامی کشورها است.

عابدپور با تاکید بر این که الگوی زن مسلمان بوسنیایی باید الگوی بومی باشد ، تاکید کرد : ما در پیروی از الگوها و سرمشقهای زندگی خود نگاهی به الگوهای دینی و تاریخی داریم. در صدر اسلام الگوهایی چون حضرت فاطمه ع و سایر زنان آن دوران را داریم. و در دوره معاصر و بویژه جنگ زنان دلیر بوسنیایی را شاهد بودیم که رشادتها و حماسه ها آفریدند. زن مسلمان بوسنیایی، زن اروپایی است و در بین ارزشهای فرهنگی و تمدنی غربی و اسلامی در جایگاه بسیار مهمی ایستاده است. او باید از سویی یک زن مسلمان واجد ارزشهای اخلاقی و از سوی دیگر زنی فعال در جامعه باشد و بتواند ترکیبی از همزیستی دو فرهنگ اروپایی و اسلامی را ایجاد کند.
عابدپور بر ضرورت نگاه علمی به تحلیل و بررسی مسایل فردی و اجتماعی زنان در جامعه تاکید کرد و گفت : بدون این مطالعات مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه نمی تواند مبتنی بر منطقی علمی باشد. باید زنان موقعیت و جایگاه و نسبت خود با جامعه ، فرهنگ و دین و تاریخ را تحلیل کنند. این کار سنگ بنای هر نوع مشارکت سیاسی در جامعه است.

IMG 5681

IMG 5684IMG 5695