Pozivnica Lavi bosanska nacijaنشست ماهیانه موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا روز چهارشنبه 18/10/2017 ساعت 18 با موضوع " ملیت بوسنیایی ، کثرت گرایی قومی و منافع حکومت " برگزار می شود. سخنران این برنامه ، دکتر سنادین لاویچ ، استاد دانشکده علوم سیاسی سارایوو است.
از عموم شهروندان برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.