15_god_deytona_REKTORAT_publika
REZIME MEĐUNARODNOG SIMPOZIJUMA „Bosna i Hercegovina – 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“

 Univerzitet u Sarajevu, 18-19. januar 2011. godine U Sarajevu je 18. i 19. januara 2011. godine u organizaciji Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana naučna rasprava o temi „Bosna i Hercegovina – 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. U raspravi su podnesena 33 referata i održana 32 govora učesnika skupa. Rasprava je postavila sebi zadatak da raspravi i donese ocjenu o posljedicama koje je u životu bosanskohercegovačkog društva i države Bosne i Hercegovine izazvao Dejtonski sporazum o miru u Bosni i Hercegovini. Rasprava nije imala za cilj da ulazi u sprecifično razmatranje i ocjenu samog tog sporazuma kao dokumenta, odnosno ona je koncipirana i vođena bez razmatranja njegove historijske utemeljenosti, pravne osnovanosti i političkog i moralnog validiteta načina kako je do njega došlo.

Opširnije...

Stranica 3 od 3