znakovivremena63
Upravo je iz štampe izašao 63. broj časopisa „Znakovi vremena“. Ovaj broj podijeljen je u dva dijela – prvi obuhvata tekstove koji se odnose na bioetiku i bioetičke probleme, a drugi sadrži tekstove koji odgovaraju nekim od naših uobičajenih rubrika. U tematskom dijelu donosimo tekstove autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Njemačke, razvrstane u šest podtematskih odjeljaka: Biofilozofijska i bioetička misao Jonasa Edwarda Salka i Alberta Schweiza, Bioetika u državama Jugoistočne Evrope, Bioetičke teme u vjerksim i kulturnim tradicijama objavljenih religija, Bioetički problemi u postmodernoj paradigmi, Farmakoterapija i psiho-socijalni razvoj djeteta – izazov bioetičkoj odgovornosti i Integrativna bioetika.