1Ajatollah A'rafi, rektor Internacionalnog univerziteta Al Mustafa, u nedjelju, 19.10.2014. posjetio je Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu i razgovarao sa direktorom Instituta dr. Rouhollah Ghaderi Kangavarijem kao i naučnim i stručnim saradnicima Instituta.
Ovom prilikom ajatollah A'rafi upoznat je s naučnim i kulturnim aktivnostima Instituta, a u svome obraćanju domaćinu istaknuo je nužnost racionalnog i logičnog, znanstveno utemeljenog, pristupa izvornom islamskom nauku kao i potrebu povezivanja i saradnje između istaknutih poslenika nauke i kulture Irana i Bosne i Hercegovine.
23