5.11.14sastanak_direktor_i_dekan_FINU srijedu 5. novembra 2014. dr. Rouhollah Ghaderi, direktor Instituta „Ibn Sina“ Sarajevo susreo se i razgovarao sa prof. dr. Ismetom Bušatlićem, dekanom Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Tom prilikom dr. Ghaderi upoznao je dekana FIN-a sa posljednjim aktivnostima Instituta kada se radi o izdavačkoj djelatnosti, te organiziranju znanstvenih skupova kao i navijestio buduće projekte Instituta „Ibn Sina“.

U nastavku razgovora obje strane akcenat su stavile na razmjenu mišljenja i zajedničku znanstveno-kulturnu saradnju dvije institucije.