1U petak, 14.11.2014. godine, direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” dr. Rouhollah Ghaderi, posjetio je Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i razgovarao s vd. dirketorom Centra Miroslavom Živanovićem.
Dr. Ghaderi imao je priliku iz prve ruke upoznati se s aktivnostima Centra za ljudska prava u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, ali i svoga domaćina upoznati s aktivnostima Instituta. Gospodin Živanović izrazio je zadovoljstvo ovim susretom kao i spremnost za saradnju u realizaciji zajedničkih projekata, uključujući tribine i znanstvene skupove te istraživačke projekte. Prilikom ovoga susreta biblioteci Centra za ljudska prava poklonjen je po jedan primjerak Perzijsko-bosanskog rječnika i Divana Hafiza Širazija.
23