17.11.2014._sastanak_direktor_dekan_ekonomskog_fakulteaU ponedjeljak, 17.11.2014. godine, dr. Rouhollah Ghaderi posjetio je Ekonomski fakultet i razgovarao s dekanom prof.dr. Željkom Šainom. Direktor Instituta “Ibn Sina” upoznao je svoga domaćina s aktivnostima Instituta i dao nekoliko konkretnih prijedloga čija bi realizacija unaprijedila naučnu saradnju dvije institucije.
Dekan Šain upoznao je dr. Ghaderija s aktivnostima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, potcrtavši njegovu dugu tradiciju i međunarodno priznatu kredibilnost, posebno istaknuvši nastanak i razvoj Centra za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije koji djeluje u sklopu Fakulteta. S tim u vezi dogovoreno je da u skoroj budućnosti dođe do realizacije konkretnih zajedničkih naučnih projekata.