Pozivnica_serija_predavanja_2_WEBU okviru svoje redovne mjesečne tribine Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ organizira drugu iz serije sesija na temu „Racionalnost i religioznost“. Na ovoj sesiji predavači su prof. Mehmealija Hadžić čije izlaganje je naslovljeno sa “Kako čitati Kur’an” i dr. Mubina Moker koja će govoriti na temu “Od pasivne imitativnosti ka duhovnoj osviještenosti”.

Mjesto i vrijeme održavanja: Amfiteatar Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ u Sarajevu, ul. Potok 24

Srijeda, 21.01.2015. godine, s početkom u 15,00 sati.