Pozivnica_web_120Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu ovga mjeseca svoju redovnu tribinu posvetit će 120. godišnjici prvog prevoda Kur'ana na jedan od južnoslavenskih jezika. Na tribini će o prevodima Kur'ana, od Ljubibratićevog do onoga kojeg je sačinio akademik Esad Duraković govoriti prof. dr. Jusuf Ramić i doc. dr. Almir Fatić, nastavnici Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Tribina se održava u srijedu, 25.02.2015. godine sa početkom u 15 sati, u amfiteatru Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“