1Dr. Rouhollah Kaderi, direktor Instituta “Ibn Sina” u četvrtak, 09. 04. 2015. posjetio je dr. Šaćira Filandru, dekana Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Tokom ove posjete obje strane razmijenile su mišljenja o aktualnim političkim dešavanjima u regionu i svijetu, kao i razmotrile mogućnosti naučne i istraživačke saradnje, te organiziranje zajedničkih simpozija i okruglih stolova.

 

2