Predstavljanje Naučnoistraživačkog instituta "Ibn Sina" 2019 na bosanskom jeziku Katalog Izdanja Ibn Sina 2016 bosanski, engleski, perzijski jezik