عنوان: شرح عبدالله بوشنیاک بر فصوص الحکم ابن عربی جلد دومtumacenje_dragulja_II

مولف: عبدالله بوشنیاک

مترجم: دکتر رشید حافظویچ

شابک: 978-9958-9131-5-0

ناشر: موسسه ابن سینا

سال: 2009م.

معرفی: