djuric koricaعنوان: با عهدین و قرآن تا اعتقاد به خدا و خالق یگانه

مولف: دکتر مارکو جوریچ

شابک: 9789958845185

ناشر: موسسه ابن سینا

سال :2016م

معرفی:

 

 

کتاب حاضر به دنبال ایجاد گفتگوی بین ادیان نگاشته شده است. در زمانه ای که اندیشه ها و گرایشات رادیکال و افراطی به دنبال جنگ و تنش بین ادیان و مذاهب و تفکرات می باشند ، تاکید بر وحدت انسانها و بویژه وحدت دینی آنها اهمیت مضاعفی دارد. خداوند به ما می آموزد که در ارتباط با دیگران ارزش و کرامت انسانی را در نظر بگیریم و از دایره عدل و انسان دوستی به عنوان مخلوقات خارج نشویم. این پیام ساده پیامبران در طول تاریخ متاسفانه با تحریفات دشمنان آنها و تحریفات مدعیان دین پژواکی ناگوار در جهان یافته است. ما در فهم پیام الهی ناگزیر به زدودن حجابهای غفلت و نادانی و فهم راستین مفهوم خدا و انسان باید باشیم. تکریم انسان و احترام به طبیعت و قوانین الهی ما را با یکدیگر بیشتر آشنا و دوست می سازد و پرده های دشمنی و تنش را از بین می برد. تاکید بر سنت ابراهیمی ادیان می تواند برای ما راهگشا باشد.
یهودیت ، مسیحیت و اسلام ، سه دین ابراهیمی بر سنت اعتقاد به خدای واحد قرار دارند. در ادیان ابراهیمی خدا وجودی ابدی، قادر مطلق، عالم مطلق و آفریدگار جهان است. همچنین خدا برخی ویژگی‌هایی چون تقدس، عدل، خیر اعلی و در همه‌جاحاضر بودن دارد. خدا ماورای فضا و خارج از زمان است و در نتیجه در معرض آفریده‌هایش نیست، ولی در عین حال، شخصی و درگیر امور دنیا است؛ مثلاً به دعاها گوش می‌کند و نسبت به اقدامات آفریده‌هایش واکنش نشان می‌دهد. با اینکه این سه دین از سه نظام الهیاتی مجزا و متفاوت برخوردارند، امّا مشترکات این سه نظام بسیار زیاد است، به‌گونه‌ای که می‌توان آنها را در یک طبقه قرار داد. نظرات مختلفی در مورد منشاء ادیان وجود دارد، امّا در ادیان ابراهیمی، بنا را بر الهی و فطری بودن دین می‌گذاریم؛ یعنی دین پدیده‌ای است که خداوند در نهاد همه انسان‌ها قرار داده است و پیامبران را فرستاده تا با دستورات الهی، این حس فطری را بیدار کنند. این دستورات، تحت عنوان متون مقدّس ادیان بررسی می‌شوند.
موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا تلاش مستمری برای معرفت شناسی دینی ، فلسفه اسلامی و عرفان اصیل دارد و تداوم گفتگوهای دینی را امر مهمی در مبارزه با نادانی ، پیشداوری و داوریهای غلط می داند . ما در اینجا تشکر خود را از تلاشها و کوششهای دکتر مارکو جوریچ در نگارش این کتاب و فعالیت در گفتگوهای بین ادیان را تبریک می گوییم و امیدواریم این کتاب بتواند به توانمند سازی دیالوگ بین ادیان کمک بیشتری بکند.

فهرست مطالب کتاب آقای مارکو جوریچ

با عهدین و قرآن تا اعتقاد به خدا و خالق یگانه

1. سخن ناشر

2. مقدمه

3. دین، مهمترین ضامن امیدهای ما

4. او شما را در حالیکه چیزی نبودید، آفرید (اعراف 29)

5. احتمال اندکی وجود دارد که ابتکار گفتگوی بین ادیان از جانب کلیسا مطرح شود

6. پیرامون دو نظریه متفاوت در مورد خلقت جهان

7. موجود اعلی (خدا) همیشه با آفریدگار یکی دانسته می شد.

8. سخنان پائولوس در خصوص خدای خالق. خدا از طریق اعمال انسانها فعال است

9. خدا از قدیم الایام به شیوه های مختلف با انسان سخن گفت

10. از اتوریته تا بحران ارتباط

11. به همه تجهیزات الهیمجهز شوید تا بتوانید با نیرنگهای شیطانی مقابله کنید (کتاب مقدس)

12. چگونه با هم دیگر تفاوت داریم

13. چند کلمه ای پیرامون ادیان ما

14. چیزی مفیدتر از نمک و خورشید نیست (پلینیئوس)

15. تسبیح خدا، موضوع گفتگوی دینی ما

16. هیچوقت بطور شفاف و روشن از حضور خدا آگاهی نداریم

17. لکم دینکم و لی الدین (کافرون 6)

18. آتئیسم همیشه دنبال یک حقیقت انسانی بود

19. مشکل چیست؟

20. اگر مردگان بر نمی خیزند، همه چیز معنای خود را از دست می دهد

21. بدون دین، اخلاق مطلق نیست

22. آتئیسم قبل از هر چیز بی احترامی به خداست

23. از سوره کهف تا احترام به هفت شهید جوان مسیحی

24. با اینکه رحمت الهی است که ما را در حالت ایمان نگاه می دارد، اما اعتقاد عقلی این ایمان را تحکم بیشتری می بخشد

25. نقص آتئیسم انگلس و دیگران در چه بود

26. خدا آن نیروی اقوای ماست

27. به خاطر اوست که در اینجا به صبر دعوت شدیم

28. اخلاق قبل از عقیده و رفتار قبل از علم؟

29. اسلام و مسیحیت، حقیقتی سه گانه

30. با علم های مختلف تا حقایق مختلف

31. ایمان داشتن قبل از هر چیز یعنی دروغ نگفتن

32. نزدیکترین راه به حقیقت

33. چگونه باز یابیم آنچه را که با ارتکاب گناه از دست دادیم

34. کلیسا امروزه هم قوی ت شده و هم ضعیف تر

35. چگونه کلیسا بایستی در سیاستهای کشور دخالت کند

36. گرایش به مصلحت ملی

37. فلسفه وجودی کلیسا چیست

38. تفاوتهای ما باید بمانند، ولی بر آنها نباید تاکید کرد

39. دیوارها را باید شکست و پلهای معنوی را باید ساخت، ولی چگونه؟

40. برای خدا همه چیز ارزش دارد

41. بایدها و نبایدهای ما چیست؟

42. عیسی می خواهد همه انسانها به سعادت ابدی نایل آیند و لذا آنها را به ایمان و عشق دعوت کرد

43. با او یا بدون او – پائولوس قدیس

44. تجربه من بعنوان تجربه ای مطلق

45. عبادت خدا و رسالت ما، از جایگاه اجتماعی ما مهم تر است

46. با وابستگی و فقر بسوی خدای کتاب مقدس و قرآن

47. رابطه همه ما با خدا باهم فرق می کند، ولی رابطه بین خودمان یکی باشد. بخاطر ابدیت در اینجا سختی می کشیم

48. ماکس وبر یک گمراهی را کشف کرد

49. رهبانیت بعنوان هدف و وسیله ای برای صعود سازمانی در کلیسا

50. کی خدا ما را می پذیرد

51. عرفان تنها "هوای" مسیحیت ارتدکس نیست (بولگاکو)

52. اسلام و مسیحیت به مراتب بیشتر از بایدهای خودمان سخن گفتند تا از توصیف و تعریف خدا و انسان

53. خدا را بعنوان عشق و قانونگذار مقدس و قاضی عادل و مدبر حکیم و خیر علی الاطلاق تجربه کنیم

54. برخی مسایل را متذکر شویم

55. تفاوتهای ما ما را از همدیگر دور نکند، بلکه اجازه دهیم این تفاوتها باعث غنای ما باشد

56. لطف خدا حد و مرز نمی شناسد. انسان شناسی های متفاوت

57. امروزه نسبت به چه چیزی آگاه تر هستیم

58. برنامه خدا شامل شر هم هست

59. چگونه در او اندیشه کنیم

60. هدای رحمان را کجا می توان یافت و چگونه می توان بدو رسید

61. خلاء، مشکل ایام ما

62. خدا چه می خواهد. بایستی در راستای تفاهم تلاش کنیم

63. شناخت خدا ضرورت ماست

64. نترس

65. دوست دارم بدانم

66. تغییر موضع شرط موفقیت است. کبر موفقیت نمی آورد، بلکه فروتنی است ک موفقیت می آورد

67. علم اندکی به ما داده شد

68. تمام بشریت بعنوان اقربا

69. همه ما در شرایطی دریافت کننده لطف خدا هستیم

70. آغازی نو بقا اصلاحات صورت می گیرد

71. ادیان ما بدلیل جوابهای ارزشمند شان همیشه برای مان عزیز و محترم است

72. چیزی که برای مسیحی مهم است برای مسلمان شاید نیست

73. مسئولیت ما در مقابل خدا قبل از هر چیز اخلاق است

74. قرآن ما را طرد نمی کند

75. کلیسا نمی توانست از آن سرنوشت بد مصون بماند

76. دریغ ورزیدن در مداخله به موقع و ریختن اشک

77. اسلام همیشه در صدد سعادت دنیوی و اخروی بشر است

78. چشم های دل را باید مداوا کرد تا خدا را بتوان دید

79. نظام "پاپی" نمونه ای از ایده موفق

80. گوش های خود را برای شنیدن شاهدان معنا خارج از کلیسا هم آماده کنیم

81. کلیسا و تنش با دیگران. ساوای قدیس مشخصه بارز ارتدکسی ما

82. پلورالیزم سرنوشت مشترک ماست

83. دین بعنوان اذعان و اطاعت از فرامین او

84. خدا مهمترین کلمه است

85. حتی عیسی چیزهایی را نمی دانست. فقط خداست که به همه چیز داناست

86. ارتدکسی و اعتماد به دگران

87. در رابطه با حضرت او نم یتوان باهم اختلاف داشت

88. فرصتهای مسیحیت

89. متدین باش تا انسان باشی

90. چرا فقط با دل زخمی شده می توان بدانجا راه یافت

91. چگونه بسوی او برویم

92. ارتباط متقابل سنوشت مشترک ماست

93. پرسش از خدا و جاودانگی

94. گفتگو در مورد چه؟ سوال این است

95. تسامح از دیدگاه دینی

96. تنیجه کلی

97. منابع

98. تقریض آقای میله بابیچ

99. تقریض آقای عدنان سلایجیچ