عنوان: نامه های عرفانی gnosticka_pisma

مولف:امام خمینی قدس سره

مترجم: نرمین هوجیچ و معمر کودریچ

شابک:

ناشر: موسسه ابن سینا و رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در سارایوو

سال :2008م.

معرفی: