sekspir_zagrebمیزگرد علمی بررسی مقام زن از دیدگاه شکسپیر و عرفان و تصوف روز جمعه 16 اسفند 92 مطابق با 7 مارس 2014 در محل جامعه بوشنیاک زاگرب برگزار شد. در ابتدای میزگرد جواد یوگونچیچ، رییس جامعه بوشنیاک با تشکر از حضار با اشاره به روز جهانی زن گفت: زن در ادیان ابراهیمی جایگاه و مرتبه مقدسی دارد. کوشش ما ایجاد دیالوگی فرهنگی بین اندیشه های مختلف است. من به این مناسبت از مشارکت انستیتو علمی و پژوهشی ابن سینا برای برگزاری این برنامه تشکر می کنم. در ادامه برنامه هنری توسط گروه موسیقی اجرا شد.

در ادامه برنامه، دکتر شهاب یارخان به بررسی دیدگاه شکسپیر در باره زن پرداخت. وی گفت: شکسپیر ادیبی حکیم و رازدان بود. نوشته های او در زمره برترین آثار عرفانی است و با آثار سعدی، حافظ و ابن عربی برابری می کند. زن در آثار شکسپیر، زنی است که جایگاهی برتر و والا نسبت به دیگران دارد. او مادر، زن، سخنور و از همه فردی شجاع و متکی به خویشتن است. به سختی بتوان واژه ای مناسب برای بیان مقام زن از دیدگاه شکسپیر پیدا کرد.

استاد دانشکده فلسفه سارایوو افزود: ابن عربی در بیان مقام زن از حیا، عشق، نسبت او در خلقت سخن می گوید و شکسپیر از قدرت عجیب عشق که چنین انسان را دگرگون می سازد و از مهربانی زنان که دل مردان را فتح می کند. از افلیایی سخن می گوید که مظهر کامل عشق است، انسانی که به دنبال حقیقت بوده و نوری از معصومیت بر تارک او می تابد.

در ادامه سعید عابدپور به بررسی مقام زن در آثار صوفیان پرداخت. وی گفت: بهتر است آثار صوفیان را در فضای فرا زمانی مطالعه کرد. وقتی خیلی بخواهیم به شرایط سیاسی و اجتماعی و تاریخی آثار بیاندیشیم، از محتوا و اصل بحث دور می شویم. این آثار نظر به انسان دارند و این که چگونه باید به تکامل روحی رسید. بنابراین فرقی نمی کند شکسپیر، بلیک، امیلی دینکنسون، ویتز و یا حافظ، مولانا و سعدی باشند. صدای سخن عشق و به تعبیر ابن عربی دین عشق در تمامی این آثار به انحای گوناگونی طرح شده است.

پژوهشگر انستیتوی علمی و پژوهشی ابن سینا افزود: آثار صوفیان در بیان عشق است و زن در این بیان، مظهر جمال الهی است. زیبایی زن، تجلی زیبایی الهی است و این زیبایی به سیرت است. اگر انسان به دلیل غلبه مادی گری زیبایی را از منظر بیرونی می ستاید در آثار عرفانی، حیا، مهربانی، شجاعت، غیوری، آگاهی و دنباله روی حقیقت معیار زن زیبا است. این رابعه عدویه است که در کمال فقر و نداری و یتیمی و اسیری، طالب رضای خداوند است. این فاطمه (ع) است که چنین آگاه و پرشور در جامعه حضور دارد و این مریم (ع) است که به پاکی قطره شبنم، به امر خداوند سکوت می کند.

وی گفت: زنان برتر عالم همه الگوی انسان کامل می باشند. مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه برترین زنان عالم هستند و عالم پر است از زنانی برجسته که مادران، خواهران و همسران ما می باشند.

23