17._sekspirova_dramaشست ماهانه مؤسسه علمی و پژوهشی ابن سینا روز چهارشنبه 23 اکتبر با عنوان در درام شکسپیر در جستجوی اندیشه اشراقی با سخنرانی دکتر شهاب یارخان از اساتید دانشگاه سارایوو در محل سالن اجتماعات مؤسسه برگزار شد.

 

در این نشست دکتر یارخان با تأکید بر دوره زندگی شکسپیر گفت: همزمان با شکسپیر، در ایران، هند و عثمانی؛ دولت های مقتدری حکومت می کردند و فرصتی برای طرح فلسفه اشراقی از جمله فلسفه ملاصدرا در ایران به وجود آمد. در این دوره ارتباطاتی بین ایران و انگلستان در آن زمان از طریق برادران شرلی و نمایندگان رسمی دولت انگلستان وجود داشت.

وی با توجه به ویژگی های نمایشنامه های شکسپیر افزود: نمایشنامه های شکسپیر از نظر شکل و از ساختار بیانی کاملا متفاوت با نمایشنامه های موجود هم عصر خویش در غرب است. نمایشنامه های شکسپیر در نوع داستان پردازی، شخصیت ها و سبک بیانی بیش تر به سبک و ساختار نمایشنامه های صوفیانه و اشراقی شبیه هستند. آثار شکسپیر از نظر درون مایه با بررسی انسان کامل، ناکجا آباد، جدال درونی انسان با نفس اماره، شهود، شناخت حضوری و مراتب وجود؛ آن ها را در صدر آثار اشراقی مغرب زمین قرار می دهد. شکسپیر را باید از این رو پرچمدار تفکر اشراقی در غرب دانست، او سهروردی، ملاصدرا، هرمس و افلاطون غرب معاصر است.

استاد زبان و ادبیان انگلیسی دانشکده فلسفه سارایوو در ادامه گفت: جهان معاصر، تحت سیطره مادیت قرار دارد. بحران مصرف زدگی در تمامی کشورها و حتی در کشورهای مسلمان به شکل های مختلفی حضور دارد. این بحران عمیق بدون بازگشت به تفکر اشراقی و ایجاد نسبتی توحیدی بین انسان و جهان قابل حل نیست. بنابراین مساله اصلی وجود که از آن به نام بودن یا نبودن در نمایشنامه هاملت می شود، در عصر ما به شدت حضور دارد. ما باید ناکجا آّباد خویش را بسازیم و بازگشت به انسانیت خود داشته باشیم.

17._sekspirova_drama117._sekspirova_drama2