IMG_2201میزگرد معرفی کتاب دکتر اسد چیمیچ با عنوان " از مونولوگ یا دیالوگ در باره سرنوشت بوسنی " روز چهارشنبه 13 فروردین ماه در محل انستیتو علمی و پژوهشی ابن سینا برگزار شد. در این میزگرد آقایان جواد یوگونچیچ، دکتر سنادین لاویچ، دکتر ایوان مارکشیچ و دکتر اسد چیمیچ و نیز محمد علی هاجیچ سخنرانی کردند.
سخنرانان بر اهمیت و ضرورت شناخت دین به عنوان یک پدیده پیچیده تأکید کردند. اسد چیمیچ بر تفکیک بین دین به عنوان سه حقیقت متافیزیک، پدیده اجتماعی و نهاد دینی تأکید کرد و گفت: هویت سیاسی مسلمانان بوسنی و هرزگوین بازتابی از نوع شناخت آن ها از خویشتن به عنوان موجود سیاسی و ارتباط با حقیقت عالی یعنی دین می باشد.

در این میزگرد، هم چنین صفحاتی از این کتاب توسط نرمین هوجیچ برای حضار قرائت شد.

دکتر اسد چیمیچ متولد 1931 میلادی، از بنیانگذاران جامعه شناسی دینی در بوسنی و هرزگوین و کرواسی است. وی در دهه 60 میلادی به دلیل دگراندیشی از سوی حزب کمونیست یوگسلاوی از مقام استادی دانشگاه سارایوو برکنار شد. کتاب های این جامعه شناس دینی به دلیل قرائت متفاوت در زمان کمونیستی جمع آوری و نابود گردید. چیمیچ بعدا در دهه 70 در کرواسی به عنوان استاد دانشگاه زادار مشغول به کار شد.

Audio snimak tribine možete slušati klikom ovdje.
IMG_2189IMG_2196IMG_2229IMG_2235