IMG_2023روز پنج شنبه، 13 مارس 2014م. در سالن اجتماعات مرکز اسلامی زاگرب برنامه معرفی کتاب مونولوک تا دیالوگ در باره سرنوشت بوشنیاک ها، نوشته استاد دکتر اسد چیمیچ، برگزار شد. این برنامه حاصل همکاری های مؤسسه علمی و پژوهشی ابن سینا سارایوو و جامعه ملی بوشنیاک های کرواسی می باشد. آقایان دکتر ایوان مارکشیچ، عضو هیأت علمی مؤسسه علوم اجتماعی زاگرب و دکتر سنادین لاویچ، رئیس جامعه فرهنگی بوشنیاک "پرپورود" و استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه سارایوو دو سخنرانی جذابی پیرامون کتاب حاضر و مؤلف آن ایراد کردند. بخش هایی از کتاب هم توسط آقای نرمین هوجیچ کارشناس مؤسسه قرائت شد. آقای جواد یوگونچیچ، رئیس جامعه ملی بوشنیاک های زاگرب هم اجرای برنامه را بر عهده داشت.

قای دکتر سنادین لاویچ در بخش اول سخنرانی خود به بخش هایی از بیوگرافی و آثار استاد چیمیچ اشاره کرد و گفت: آقای چیمیچ قبل از هر چیز یک جامعه شناس دین است، ولی وی مدرس جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی اخلاق هم هست، محقق کنجکاو و پرسش کننده است. او جامعه شناسی است که شکست پروژه آتئیزاسیون بوسنی و هرزگوین را اعلام کرد، نظریه پردازی است که در دوران حکومت کمونیستی مدافع حضور دین در جامعه بود.

آقای دکتر ایوان مارکشیچ در سخنرانی خود با افتخار یادآور شد که شاگرد استاد چیمیچ بوده و افزود: آقای دکتر چیمیچ برای نسل های زیادی از دانشجوایان مرجع علمی و چراغ راه بوده به ویژه در زمانی که سخن مستدل و احترام به علم بسیار کمیاب بود.

در بخش دوم سخرانی، آقای دکتر مارکشیچ به معرفی فصل های کتاب حاضر پرداخت.

در پایان برنامه خود آقای دکتر چیمیچ سخنرانی کوتاهی ایراد نمود که در آن از همه دست اندرکاران برنامه و کسانی که در نشر این کتاب شریک بودند تشکر و قدردانی کرد.

توضیح این که برنامه معرفی این کتاب به زودی در سارایوو هم برگزار خواهد شد.


IMG_2022IMG_2027