IMG 1برنامه معرفی کتاب خوشنویسی و فرهنگ اسلامی اثر خانم آنا ماری شیمل با ترجمه رشید حافظ اویچ از اساتید دانشکده علوم اسلامی روز چهارشنبه 10 تیر ماه ساعت 17.30 در محل موسسه علمی و پژوهشی ابن سینای سارایوو برگزار شد.

در ابتدای برنامه مجری برنامه نرمین هوجیچ با اشاره به ماه مبارک رمضان گفت: از برکات این ماه مبارک ، استفاده از لذایذ معنوی آن است. اسلام توجه به زیبایی ، جمال ، جاودانگی و کمال انسانی دارد و از اینرو هنرمندان مسلمان در آثار خود به این امور توجه دارند. خوشنویسی نیز یکی از اشکال هنر دینی است که همچنان زنده و بالنده می باشد.
در این برنامه خانم دکتر کریما فیلان با اشاره با اهمیت خوشنویسی به عنوان هنر اسلامی گفت: خوشنویسی فراتر از نگارش صرفا زیبای خط است و هنرمندان مسلمان به مقوله خوشنویسی به عنوان یک جهان رازآمیز و کشف ناشده برخورد کرده اند.
استاد دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو افزود : در دوران اوج فرهنگی و تمدنی اسلامی ، علاوه بر هنرمندان ، حاکمان مسلمان از عوامل مهم در رشد و بالندگی این هنر بوده اند. اسامی خوشنویسانی چون یاقوت و رضا عباسی بر قله های این هنر اسلامی می درخشد.
در این برنامه دکتر رشید حافظ اویچ مترجم کتاب گفت : خوشنویسی جهانی راز آمیز و نمادین است . حروف و کلمات در آثار خوشنویسی در یک آهنگ و موسیقی ترکیب یافته اند و بیننده با دیدن این آثار به نوعی حضور و جاودانی می رسد. این ملودی و آهنگ نتیجه رابطه هرمونتیکی هنرمند با متن است ، هنرمند مسلمان بدون برخورداری از یک غنای روحی دست به خلق آثار ماندگار خوشنویسی نزده است.
وی افزود : اگر مشخصه هنر اسلامی ، القای جاودانگی ، راز و حیرت می باشد ، خوشنویس با درک زیبایی این عمل را به خوبی نشان می دهد. کتاب خانم آنا ماری شیمل از اینرو یک سفر معنوی و ادبی به جهان خوشنویسی در فرهنگ اسلامی است .

IMG 2278IMG 2280IMG 2305IMG 2309