1نشست ماهانه موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا روز چهارشنبه 6 اسفند در سارایوو با موضوع بررسی نخستین ترجمه های قرآن کریم به زبانهای اسلاو جنوبی برگزار شد. در ابتدای این میزگرد نرمین هوجیچ با اشاره به تاریخ ترجمه قرآن کریم گفت : نخستین ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی صورت گرفته است. اولین ترجمه سوره حمد منسوب به سلمان فارسی است . در نامه هایی که پیامبر به سران ایران ، بیزانس و حبشه فرستاد ، در هنگام ابلاغ نامه پیامبر آیات مندرج در نامه ها ترجمه شد. ولی نخستین ترجمه کامل قرآن در عهد سامانی توسط منصور ابن نوح انجام شده است و این کارتوسط گروهی از مترجمین بوده است.

ادامه مطلب...

1میزگرد علمی «جوانان و چالشهای فرهنگی معاصر» روز جمعه 24 بهمن ماه در محل سالن اجتماعات مرکز فرهنگی شهر پریپولیه واقع در منطقه سنجک صربستان از ساعت 19 تا 21 برگزار شد.

ادامه مطلب...

IMG_1بیست و هفتمین نشست موسسه ابن سینا با بررسی موضوع عقلانیت و دینداری و سخنرانی آقای محمد علیا هوحیج و خانم دکتر مبینا موکر روز چهارشنبه 21 ژانویه در سارایوو برگزار شد.

در این نشست محمد علیا هوجیچ با طرح این که چگونه باید قرآن را خواند، گفت : ما دچار یک انحطاط در فهم فرهنگی و تمدنی هستیم و این انحطاط در نحوه فهم دین در مرحله اول خود را نشان می دهد. وی افزود : در زبان بوسنیایی تنها یک واژه برای خواندن قرآن داریم. زمانی که ما از لفظ قرائت استفاده می کنیم اشاره به نحوه صحیح خواندن قرآن به زبان عربی است. ولی مساله مهم خواندن قرآن یعنی تامل در فهم معانی این کتاب مقدس است. به تعبیر یکی از نویسندگان معاصر تونسی ، مسلمانان نمی توانند اکنون قرآن را بخوانند. ما به دلایل آیینی ، صواب و پاداش آخروی قرآن را می خوانیم و قرآن را به مفهوم یکه پیامبر و اصحاب وی در عصرش می فهمیدند ، مطالعه نمی کنیم. ما بیگانه از قرآن به مفهوم محتوایی آن هستیم و شکل گرایی جای آن را گرفته است. این که به همایشها و مسابقات قرائت قرآن بدون فهم قرآن تاکید می شود ، تاثیری در موقعیت و وضعیت ما به عنوان مسلمان ندارد. می توان قرآن خواند و علیه قرآن و تعالیم او شورید. این وضعیتی است که مسلمانان در بخش بزرگی با آن گرفتار هستند. این همه افراطی گریی و عقب ماندگی فکری چه معنایی دارد؟ این سوال اکنون مطرح است چرا در حالی که این همه مسابقات قرآن است و توجه ظاهری به قرآن می شود ما گرفتار انحطاط دینی و فکری شده ایم. انحطاطی که در آن گرایشهای افراطی جایگزین تفکر قرآنی صحیح شده است. باید گفت ما با قرآن بیگانه ایم و باید از این وضعیت خارج شویم.

ادامه مطلب...

1مراسم معرفی کتاب " سرشماری عمومی سنجاک کلیش از سال 1550 میلادی " روز چهارشنبه 12 آذر ساعت 15 در محل موسسه ابن سینای سارایوو برگزار شد. در این مراسم که با مشارکت دو موسسه شرق شناسی سارایوو و موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا انجام گرفت ، بر اهمیت تاریخی این کتاب مهم تاکید شد.

ادامه مطلب...

IMG_0074بیست و پنجمن نشست ماهیانه موسسه ابن سینا با موضوع عقلانیت و دینداری روز چهارشنبه مورخ 7 آبان ماه در محل موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو برگزار شد. در ابتدای این نشست نرمین هوجیچ ، مجری برنامه به ضرورت گفتگو در باره رابطه دینداری و عقلانیت پرداخت و گفت : این نخستین نشست از مجموعه نشستهای بررسی رابطه عقلانیت و دینداری است. ضرورت بررسی این رابطه در چالشها و بحرانهای کنونی جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

ادامه مطلب...

صفحه7 از15