توهین به پیامبر اکرم، واقعه مستقلی نیست و بخشی از یک توطئه بزرگ  علیه اسلام است. در پشت سر این توطئه اسراییل قرار دارد، آنها به تولیدکنندگان فیلم اخیر توهین آمیز مبلغ 5  میلیون دلار  کمک کرده اند. عامل اصلی تولید این فیلم، سام باسیل یک امریکایی اسراییلی اصل است. وی گفته "هدف از ساخت این فیلم متوجه ساختن جهانیان به ریا و تزویر مسلمان ها است. اسلام یک غده سرطانی است، این فیلم تاریخی یا دینی نیست و یک فیلم سیاسی  می باشد. زمان آن رسیده است تا مسلمان ها را از بین برد."

بنابراین هدف از ساخت این فیلم مشخص است. ساخت این فیلم واکنشی به بیداری جهان اسلام است. جهان اسلام در روند آزادی کامل از یوغ استثمار و استعمار و تحقیرهایی است که در چند قرن اخیر به مسلمان ها وارد شده است. دشمنان اسلام از راه تغییر و انحراف در آموزه های اسلامی، شریعت زدایی و ایجاد تفرقه عمل می کنند. اکنون در بسیاری از مراکز مطالعات علوم اسلامی در غرب، این علوم را افرادی آموزش می دهند که مسلمان نیستند. از سویی بسیاری از روشنفکران مسلمان، آگاهی و شناخت عمیقی نسبت به مفاهیم اساسی اسلام ندارند. مخالفت با شریعت از سوی

مسلمانان ناآگاه نیز صورت می گیرد و دشمنان اسلام از طریق فرقه سازی، در صفوف مسلمان ها تفرقه ایجاد می کنند. ایجاد تفرقه، در چند قرن اخیر در بین مسلمان ها همواره از سوی استعمارگران مورد استفاده قرارگرفته است.

استاد دانشکده علوم اسلامی در ادامه گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی  به رهبری امام خمینی، حملات به مسلمان ها شدت بیش تری گرفته است. آنها از الگوی ایجاد اختلاف بین تشیع و تسنن پیروی می کنند. در حالی که تشیع و تسنن تفاوت های اساسی عقیدتی ندارند. به تعبیر یکی از نویسندگان عرب، خالد بن عمرو، مسلمان ها به دلیل وراثت سنت نبوی مورد حمله قرار می گیرند. سنت در بین مسلمان ها زنده است و این سنت در مخالفت با جهان سکولار عمل می کند. در ادیان دیگر مسیحی و یهودی، سنت زنده ای وجود ندارد و یک تعلیمات تحریف شده ای جای سنت حقیقی را گرفته است ولی سنت پیامبر (ص) در بین ما مسلمان ها زنده است و این عامل اساسی در تلاش برای تحریف اسلام است.  ما شاهد روزافزون رشد اسلام در غرب هستیم. دشمنان از این رو با تحریف اسلام به مبارزه با آن می پردازند.

دکتر لاتیچ با توجه به واکنش های صورت گرفته نسبت به فیلم توهین آمیز گفت: متاسفانه مسلمانان بوسنی و هرزگوین واکنش فعالی نشان ندادند، مسلمانان سنجاک در اعتراض به این فیلم بهتر عمل کردند. همه ما باید واکنش مناسبی علیه این فیلم توهین آمیز بدهیم و هر گونه سازش و سکوت در مقابل این جنایت بزرگ نابخشودنی است. امیدوارم رهبران کشورهای مسلمان، اقدامات مناسبی در راستای صیانت از اسلام و پیامبر بردارند.