1مفتی اعظم و رئیس مشیخت اسلامی کرواسی آقای دکتر عزیز افندی حسنویچ و هیأت همراه روز چهارشنبه مورخ 1 بهمن 1393 مصادف با 21 ژانویه 2015 از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا سارایو دیدار و با مدیر موسسه دکتر روح الله قادری ملاقات نمودند.
در این جلسه درخصوص تعمیق و گسترش همکاری های علمی و فرهنگی فیمابین موسسه و مشیخت اسلامی کرواسی تأکید شد و درخصوص چالش ها و مشکلات کنونی مسلمانان خصوصاً مقابله روشمند و هوشمندانه با پدیده ساختگی و تصنعی اسلام هراسی بحث و بررسی شد.
23