Kenela_GHADERI_19.1.2015سرکار خانم کنلا زوکو رئیس سازمان فاطما و نماینده پارلمان فدراسیون بوسنی و هرزگوین روز دوشنبه 29 دی ماه 1393 مصادف با 19 ژانویه 2015 از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو دیدار و با مدیر موسسه آقای دکتر قادری ملاقات نمودند. در این دیدار درخصوص همکاری های علمی و فرهنگی فیمابین بحث و بررسی شد.