1مراسم معرفی کتاب " سرشماری عمومی سنجاک کلیش از سال 1550 میلادی " روز چهارشنبه 12 آذر ساعت 15 در محل موسسه ابن سینای سارایوو برگزار شد. در این مراسم که با مشارکت دو موسسه شرق شناسی سارایوو و موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا انجام گرفت ، بر اهمیت تاریخی این کتاب مهم تاکید شد.

در ابتدای مراسم مجری برنامه نرمین هوجیچ از اهمیت پژوهشهای تاریخی در ارایه تصویری درست از گذشته سخن گفت و تاکید کرد که بدون دانش تاریخی نمی توان به درکی درست از حال دست یافت. در چهارچوب همین درک مشترک بود که همکاری بین دو موسسه ابن سینا و شرق شناسی بوجود آمد . در ادامه رایزن فرهنگی ترکیه در بوسنی و هرزگوین آقای سونر شاهین در سخنانی کوتاه گفت : اقدام موسسه ابن سینا در چاپ این اثر نفیس مهم است. مطالعه تاریخ عثمانی برای مردم این منطقه و ترکیه مهم است و امیدواریم که این نوع اقدامات فرهنگی در آینده ادامه پیدا کند.

خانم دکتر فضیلتا حافظ اویچ به عنوان نخستین سخنران به تشریح اهمیت منطقه کلیس سنجاک پرداخت و گفت : این منطقه در ابتدای تشکیل منطقه خودمختاری بود ولی بعدا با تشکیل ایالت بوسنا به عنوان بخشی از آن ایالت درآمد. کانون اصلی این منطقه قلعه نظامی کلیش بود که در فاصله 5 کیلومتری شهر اسپیلت در جنوب کرواسی قرار داشت و این قلعه از نظر نظامی غیر قابل دسترسی بود. عثمانیها تا 5 کیلومتری ساحل آأریاتیک در این منطقه پیشروی کرده بودند و از این منطقه به عنوان دیده بانی استفاده می کردند.

خانم حافظ اویچ از اقدام موسسه ابن سینا در چاپ این اثر تشکر کرد و افزود : اهمیت کتاب در ارایه آماری است که از جزییات زندگی مردم منطقه ارایه می شود و در مطالعه تاریخ منطقه مهم سات.

در ادامه برنامه خانم دکتر کریما فیلان از دانشکده فلسفه سارایوو گفت : حکومت عثمانی برای دریافت مالیات عمدتا دست به سرشماری می زد و چندین دفتر از ایالت بوسنا و سنجاکهای وابسته به این ایالت به عنوان اسناد تاریخی بازمانده است. در این اسناد مهم علاوه بر تعداد خانوار ، جزییاتی از میزان احشام ، کشاورزی و ماهیگیری ، وضعیت دینی و سایر اطلاعات مهم درج است. وی افزود : کار خواندن دست خطهای دوره عثمانی کار بسیار سخت است که خانم حافظ اویچ به خوبی تواسنته از عهده آن برآید.

خانم دکتر الما کوریچ سخنران بعدی مراسم به تشریح اطلاعاات مندرج در دفتر سرشماری سنجاک کلیس پرداخت و گفت : برای مطالعه و پژوهش بر این دفاتر عثمانی نیاز به دانش جامع از زبانهای عربی ، فارسی و ترکی عثمانی و استانبولی است . آنچه در باره سنجاک کلیش مهم است ، موقعیت این منطقه از حکومت عثمانی است که در بین امپراطوری هابسبورگ ، ونیز و عثمانی قرار داشت . عثمانیها در رقابت جدی با ونیز در دریای آدریاتیک بودند . مطالب مندرم در این دفتر از نظر بررسی سیتسم اداری ، اقتصادی عهثمانی مهم است. به عنوان نمونه در بخشی از دفتر در باره میزان دریافت مالیات از ماهیگیران رودخانه ها یاطراف نوشته شده است .

در انتهای برنامه نرمین هوجیچ ابراز امیدواری کرد این نوع اقدام فرهنگی که فصل مشترک بین کشورهای ایران ، ترکیه و بوسنی و هرزگوین است در آینده نیز تداوم پیدا کند و دوران رقابتهای تاریخی جای خود را به همکاری بدهد.

234567