1روز جمعه 14 نوامبر 2014 مصادف با 23 آبان آقای دکتر روح الله قادری با میروسلاو ژیوانویچ رئیس مرکز حقوق بشر در دانشگاه سارایوو ملاقات نمودند. در این دیدار دکتر قادری از نزدیک با فعالیتهای علمی و تحقیقاتی این مرکز در حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه آشنا شدند.
همچنین رئیس مرکز حقوق بشر ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با مدیر موسسه ابن سینا، از اجرای نشست های علمی و پروژه های تحقیقاتی مشترک با موسسه ابن سینا استقبال نمودند. در این جلسه یک جلد کتاب فرهنگ فارسی بوسنیایی و دیوان نفیس حافظ شیرازی چاپ موسسه ابن سینا به کتابخانه مرکز حقوق بشر تقدیم شد.
23