1آقای رزق نموره سفیر فلسطین در بوسنی و هرزگوین امروز جمعه مورخ 17 اکتبر 2014 از مؤسسه ابن سینا بازدید و با مدیر مؤسسه آقای دکتر روح الله قادری دیدار و گفتگو نمودند. همچنین در این جلسه ضمن بررسی و تحلیل آخرین مسائل مهم منطقه¬ای و بین المللی، مدیر مؤسسه درخصوص همکاری های مشترک با سفارت فلسطین در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی مطالبی را بیان کردند که مورد استقبال و تأکید سفیر محترم فلسطین قرار گرفت.
23