IMG_0032ادیب بوکویچ ، سفیر بوسنی و هرزگوین در تهران روز پنجشنبه 17 مهر 1393 از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو دیدار کرد. سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران اظهار امیدواری کرد سطح تعاملات علمی و فرهنگی بین دو کشور ایران و بوسنی و هرزگوین افزایش یافته و زمینه بیشتری برای شناخت دو ملت ایران و بوسنی فراهم آید.
در این دیدار مدیر موسسه ابن سینا دکتر قادری ، از فعالیتهای موسسه در زمینه انتشار کتابها ، برگزاری میزگردهها ، همایشها و تلاش برای ارتباط بیشتر بین اساتید و پژوهشگران دو کشور سخن گفت ./
IMG_0030IMG_0037