zisko_kaderiآقای عدنان ژیشکو روز دوشنبه مورخ 25 اوت 2014 جهت گسترش و تعمیق همکاری های علمی و فرهنگی فیمابین موزه علی عزت بگویچ و موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا با آقای دکتر قادری مدیر موسسه ابن سینا در محل ساختمان موسسه ملاقات نمودند.
در این جلسه پیرامون موضوعات مختلفی از جمله چاپ و نشر کتب پیشنهادی موزه درخصوص شخصیت علی عزت توسط موسسه بحث و بررسی شد. همچنین درخصوص برگزاری همایش علمی بزرگداشت علی عزت بگویچ در سالگرد فوت ابعاد و زمینه های انجام این کار ارزشمند و مهم مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت مقرر شد جلساتی نوبه ای جهت اجرایی شدن یگیری و به موقع اجرا گذاشته شود.