1 prijepolje29.5.15میزگرد اسلام دین صلح روز جمعه مورخ هشتم خرداد 1394 ساعت 20-18 عصر در محل مرکز فرهنگی شهر پریپولیه واقع در جنوب صربستان برگزار شد. در این مراسم که به همت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و مجلس اسلامی پریپولیه برگزار شد ؛ نادر داتچیچ ، روحانی این شهر با تاکید بر اهمیت مساله صلح در ادیان ابراهیمی گفت : صلح پیام پیامبران است و ماهیت دین باید متوجه به مساله صلح و همزیستی انسانها باشد. وی افزود : بوشنیاکها در صربستان به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان می باشند و این همزیستی را در پناه حفظ ارزشهای اخلاقی و اجتماعی جستجو می کنند.

در ادامه این برنامه نرمین هوجیچ از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا گفت : هیچ دینی طالب جنگ نیست ولی جنگ بخشی از واقعیت انسانی است . اگر فردی و جامعه یا مورد تهاجم واقع شدند ناگزیر به جنگ هستند. وقتی می گوییم اسلام دین صلح است به دلیل مشکلاتی است که جهان اسلام با آن روبرو است و باید بیشتر بر ماهیت صلح آمیز اسلام توجه کنیم. وی افزود : تفاسیر افراطی از دین مهمترین مشکل جوامع مسلمان ، مسیحی و یهودی است. ادیان ذاتا صلح طلب هستند و پیروان این ادیان به دلیل خودخواهیها و خشونت طلبی مانع از تحقق صلح می شوند.

سعید عابدپور از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا سومین سخنران این میزگرد با تاکید بر اسلام به عنوان یک قدرت جهانی گفت : صلح مساله انتزاعی در اسلام نیست ، صلح بر جنگ اولویت دارد و این مساله در برخورد پیامبر (ص) با دشمنان مورد توجه است . جنگهای پیامبر ، برای دفاع از جان و مال مسلمانان بود. وی افزود : جنگهای کنونی ریشه در منافع قدرتهای بزرگ دارند و افراطی گری دینی محصول و نتیجه عملکرد غرب در جهان اسلام است ، هر چند افراطی گری دینی مساله ای تاریخی و ریشه در گذشته و فهم دینی دارد. وی در ادامه گفت : نظم نوین مورد نظر غرب در جهان اسلام به دنبال تغییر حکومتها است و این مساله تمامی اتفاقات دو دهه اخیر را توضیح می دهد. هزاران جوان ناراضی عرب از طریق گروههای به اصطلاح اسلام گرا آمنوزش ، تجهیز و به جبهه های نبرد سوریه و عراق اعزام می شوند. این حرکت حاصل همدستی حکومتهای بومی در خاورمیانه با سیاست امریکا در خاورمیانه است.

2 prijepolje 29.5.2015