1روز پنج شنبه مورخ 20 فروردین 1394 مصادف با 9 آوریل 2015 آقای دکتر روح الله قادری مدیر موسسه ابن سینا سارایوو با آقای دکتر شاچیر فیلاندرا رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه سارایوو در حوزه ریاست دانشکده ملاقات نمود. در این دیدار ضمن بررسی و تحلیل آخرین تحولات سیاسی منطقه ای و بین المللی، در خصوص همکاری های علمی فیمابین این دو نهاد آموزشی و پژوهشی از جمله برگزاری نشست ها و میزگردهای علمی مشترک، دیدگاههای خوب و موثری مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

2