1روز پنج شنبه مورخ 13 فروردین 94 مصادف با 2 آوریل 2015 آقای دکتر روح الله قادری مدیر موسسه ابن سینا سارایوو به دیدار معاون اجرایی دانشگاه بین المللی سارایوو آقای دکتر امیر حاجی کادویچ رفت. در این دیدار که با استقبال گرم و صمیمی معاون دانشگاه برگزار گردید، مباحث خوب و سازنده ای در خصوص همکاری های علمی و فرهنگی فیمابین موسسه و دانشگاه در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی مطرح شد.
23