Simpozij_Mostar_Micijevic_2015

همایش یک روزه تصوف و جامعه با بررسی ابعاد ، نقش و کارکردهای اجتماعی تصوف در شهر موستار واقع در جنوب بوسنی و هرزگوین به تاریخ 8 فروردین ماه برگزار می شود.

 

در این برنامه که به مناسبت دومین سالگرد فوت مرحوم سناد میچییویچ به همت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در محل مرکز فرهنگی این شهر برگزار می شود ، شرکت کنندگان در باره میراث معنوی تصوف ، عرفان از دیدگاه قرآن کریم ، بررسی آثار حکمای ایرانی، نقش سیاسی طریقتهای صوفیانه ، نقشهای اجتماعی برخی از طریقتهای فعال بوسنیایی و موارد دیگر به بحث و گفتگو می پردازند.