sastanak_ghaderi_kenela_aramپیرو مکاتبات قبلی در خصوص اجرای پروژه های مشترک فیمابین ابن سینا، رایزانی و سازمان فرهنگی فاطما، روز سه شنبه مورخ 12 اسفند ماه جلسه سه جانبه ای با حضور مدیران نهادهای فرهگی مذکور در محل موسسه ابن سینا برگزار گردید و مقرر شد در ماهای آتی میلادی یعنی آوریل، می و ژوئن 2015 برنامه های مورد توافق اجرا شود.