1روز جمعه مورخ 15 خردادماه 1393 رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان آقای دکتر غلامی و هیأت همراه از جمله معاون بین الملل دانشگاه از موسسه ابن سینا سارایوو بازدید به عمل آوردند. در این دیدار ضمن بحث و گفتگو در خصوص راههای تعمیق و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی فیمابین موسسه و دانشگاه، تفاهم نامه علمی و فرهنگی به امضاء آقایان دکتر قادری، مدیر موسسه و دکتر غلامی رئیس دانشگاه رسید.

 2345