1ظهر روز یک شنبه مورخ 21 تیرماه 1394 آقای مهندس اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه از موسسه ابن سینا سارایوو بازدید و با مدیر موسسه دکتر روح الله قادری کنگاوری دیدار و گفتگو نمودند. اکبر ترکان بر اهمیت گسترش و تعمیق همکاری های علمی و فرهنگی در دو حوزه آموزش و پژوهش بین دو کشور ایران و بوسنی تأکید نمود. در این دیدار رئیس اداره دوم شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین و همچنین رئیس انجمن دوستی ایران و بوسنی مهندس ترکان را همراهی نمودند.
لازم به ذکر است که مدیر موسسه ابن سینا به همراه هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران در مراسم آیین بیستمین سالگرد قربانیان نسل کشی سربرنیتسا شرکت نمودند.

234