1برنامه اهدای جایزه علمی ابن سینا روز چهارشنبه 19 آوریل ساعت 18 در سالن اجتماعات موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا برگزار شد. در این برنامه در ابتدا مجری آقای نرمین هوجیچ در باره چگونگی انتخاب برندگان امسال گفت : هیات داوری علمی ، بعد از چند نشست نهایتا در تاریخ 31 ماه مارس تصمیم گرفت تا به دو اثر ممتاز در عرصه فلسفه اسلامی و تاریخ فرهنگی جوایزی عطا کند.

کمییسون از بین بیست اثر دریافتی علیرغم آن که برخی از آثار از جمله اثر خانم بهیا دورمیش اویچ در باره تاریخنگاری آرنولد توین بی و کتاب تالیفی ژلکو کالوجوریچ در باره عدالت در فلسفه ، آثاری مهمی بودند ولی به علت آن که این آثار در چهارچوب موضوعات اعلام شده برای جایزه ابن سینا نبود ، مورد داوری قرار نداد. در عین حال از دو اثر ماک تانویچ و محمد چادو شویچ نیز قدردانی شد و امیدواریم موسسه از طریق دیگر بتواند نشر این آثار را مورد حمایت قرار دهد.
هوجیچ افزود : کمییسون داوری متشکل از دکتر رشید حافظ اویچ ، دکتر سامیر بگلراویچ ، دکتر روح الله قادری ، سعید عابدپور و اینجانب نهایتا تصمیم گرفتیم تا به دو اثر برجسته از بین آثار دریافتی جوایز را اهدا کنیم. اولین اثر از کریم سوشیچ دانشجوی دکترای فلسفه در باره " مفهوم سعادت در فلسفه فارابی " و دومین اثر از دکتر عدنان یاهیچ تحت عنوان " زن مسلمان بوسنیایی در عرصه های سیاسی و اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم " می باشد.
مجری در ادامه از آثار دیگر ارسالی نیز تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد در سالهای آتی امکان توسعه بیشتر جایزه علمی فراهم شود. ولی در حال حاضر آنچه مهم است رشد و توسعه این جایزه را شاهد هستیم . سال گذشته به آقای روسمیر شادیچ برای اثر تالیفی اش در باره فلسفه ملاصدرا جایزه اهدا شد و امسال تعداد جوایز به دو عدد ارتقا یافت. این رشد و توسعه کمی و کیفی که امسال شاهد آن هستیم امیدواری ما را نسبت به تقویت این حرکت مهم علمی بیشتر می کند. در عین حال استقبال علمی از این حرکت علمی در جامعه بوسنی نیز مهم است و تقاضهای زیادی داریم تا جایزه علمی را در حوزه های دیگر گسترش بدهیم.
در ادامه برنامه دکتر رشید حافظ اویچ در باره علت تخصیص جایزه علمی به آقای کریم سوشیچ در باره فلسفه فارابی سخنرانی کرد. وی گفت : فارابی یکی از پایه های مهم حرکت فلسفی در جهان اسلام است. او نویسنده و پژوهشگر پرکاری بوده و خوشبختانه بسیاری از آثارش حفظ شده است. فارابی در زمانه ای زندگی می کرد که مسلمانها حیات فعال و خلاقی داشتند و محیط مناسبی برای رشد انواع تفکرات و فلسفه ها بوجود آمده بود. فارابی توانست با بهره گیری از فلسفه یونانی به خرد ورزی در تفکر اسلامی بزند. فارابی صرفا مقلد اندیشه یونانی نبود و بلکه او مبتکرانه توانست به رویارویی با این اندیشه و فلسفه بپردازد و در باب مفاهیم عقلانی به خردورزی بپردازد. فارابی باب تعقل و خردورزی فلسفی را بعد از کندی ، گسترش داد و معلوم نیست اگر فارابی نبود آیا ابن سینا و بعدا ملاصدرایی وجود داشت. احاطه بی نظیر فارابی به دانشهای عقلی زمانه اش و عمق او در فهم اندیشه دینی وی را سرآمد حرکت بزرگی فلسفی در زمانه خودش کرد.
وی در باره اثر تالیفی کریم سوشیچ گفت : تحقیق آثای سوشیچ در باره فارابی که با بهره گیری از آثار قدما و مطالعات اخیر انجام شده ، به رشد و غنای فلسفه اسلامی در بوسنی و هرزگوین منجر می شود. بررسی سوشیچ بررسی انتقادی ، فهم عمیق از نسبت فارابی با زمانه اش و سوالات و چالشهایی است که برای وی مطرح بوده است. توجه سویچ به مفهوم سعادت در فلسفه فارابی انتخاب درست و کارآمدی است . مساله سعادت مساله اصلی فلسفه در همه اعصار می باشد.
در ادامه برنامه کریم سوشیچ در باره اثر تالیفی خویش صحبت کرد و گفت : مفهوم سعادت در اندیشه فارابی مفهوم کلیدی است. فلسفه فارابی به گونه ای طراحی شده که وی در آثارش رسیدن به مفهوم شادی و سعادت را توضیح می دهد. فارابی به تایید دیگران متاثر از ارسطو بود ولی فارابی همچین تاثیراتی از افلاطون و فلوطین نیز گرفته بود. او مبارزه با نفس و جهاد بزرگ را مهمترین پایه تکاملی انسان برای رسیدن به سعادت می داند. این خیلی مهم است که مفهوم مدینه فاضله فارابی در چهارچوب مفهوم سعادت بررسی شود . مدینه فاضله فارابی ، مدینه ای است که راه یافتن بدان از طریق تهذیب نفسانی و کوشش عقلانی صورت می گیرد. بنظرم ما در فهم اندیشه فارابی در آغاز راه قرار داریم و بدون فهم درستی از فارابی ، ابن سینا ، ملاصدرا و سایر بزرگان فلسفه به سختی مسلمانان قادر خواهعند بود تا به بازسازی فهم عقلانی خود بپردازند.
در ادامه برنامه آقای سعید عابدپور طی سخنانی در باره اثر تالیفی دکتر عدنان یاهیچ ، برنده دیگر جایزه علمی سال سخنرانی کرد. وی گفت : تحقیق دکتر یاهیچ در باره زن مسلمان بوسنیایی در نیمه اول قرن بیستم در عرصه جریانهای فرهنگی و اجتماعی از نوع تحقیقات بسیار مهم برای فهم تاریخ فرهنگی است. ایشان به مساله بسیار مهمی پرداخته اند که در کشورهای دیگر بویژه ایران و قلمرو عثمانی که بخشی هم بوسنی بود جزو مسایل اصلی بود. قرن نوزدهم میلادی برای مسلمانان ، قرن انحطاط و شکست در مقابل قدرتهای سرمایه داری مدرن بود. دورانی که جهان مدرن به یک باره برای کسب مواد خام و سلطه به کشورهای مسلمان هجوم می آوردند و نمونه آن دولت ایران و عثمانی است که دو دولت مهم آن زمان در بخش بزرگی تن به شکستمی دهند. در این چالش گسترده نظامی و سیاسی مسایل نوینی نیز مطرح می شوند. جوامع عقب افتاده مسلمان با تکنیک ، نهادهای نوین ، حرکتهای بزرگ سیاسی و اجتماعی روبرو می شوند که یک مورد آن بحث از جایگاه زن است. همانگونه گه در انقلاب مشروطه ایران ، زنان مسلمان در این حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی همراهی می کنند در قلمرو عثمانی نیز در حرکتهای بزرگی سیاسی و اجتماعی نقش زنان مسلمان را می بینیم.
وی افزود : اثر دکتر یاهیچ که از یک دیدگاه انتقادی نوشته شده به بررسی چگونگی چالش جامعه و بویژه زنان مسلمان با مسایلی نظیر آموزش ، کار در بیرون از خانه ، فعالیت اجتماعی و فرهنگی و نقش بیشتر در نهادهای تربیتی و آموزشی و اجتماعی و غیره می پردازد. نوعی از تاریخنگاری انتقادی که در آن مولف سعی کرده از خلال منابع آن دوره به بررسی این حرکت مهم بپردازد.
پس از آن دکتر یاهیچ در باره اثر تحقیقی خود گفت : مساله حقوق و جایگاه زن در دوران جدیدی که در بوسنی و هرزگوین و اشغال آن توسط حکومت اتریش – مجارستان صورت گرفت ، مساله اصلی این تحقیق است . در این دوره با شکل گیری نهادهای مدرن از قبیل دانشگاه ، بیمارستان ، مدارس ، کارخانه ها ، انجمنهای تعاونی و غیره بحث از حضور بیشتر زن در این عرصه ها مطرح می شود. در این دوران طبیعتا چالش اصلی بین دو گروه عمده بود ، علمایی که در چهارچوبهای گذشته زندگی کرده و مخالف هر گونه تحول در زندگی سیاسی و اجتماعی بودند و از سوی دیگر علما و روشنفکرانی که با تحول اجتماعی و قرار گرفتن در محیط جدید فرهنگی و تمدنی ، خواستار مشارکت بیشتر زنان و مردان در عرصه های مختلف بودند و این مشارکت را در چهارچوب حفظ جامعه مسلمانان ارزیابی می کردند. این تحقیق در واقع چالشها ، سوالات و گفتمان آن دوره را مورد بررسی قرار می دهد . این را در نظر بگیریم که دولت عثمانی از بالکان عقب نشینی کرده بودند و مسلمانان بوسنیایی ناگزیر بودند که به صورت فعالی به حفظ موجودیت اجتماعی و فرهنگی خود دست بزنند.
در انتهای برنامه دکتر رشید حافظ اویچ و دکتر روح الله قادی جوایز امسال جایزه ابن سینا را به آقایان کریم سوشیچ و عدنان یاهیچ اهدا کردند.
در پایان برنامه از میهمانان که بالغ بر 50 نفر بودند ، پذیرای مختصری به عمل آمد.

23456789Adnan Jahic nagrada Ibn SinaKerim Susic nagrada Ibn Sina