1عصر روز سه شنبه مورخ 23 آبان ماه با همکاری مفتی گری توزلا و موسسه ابن سینا، میزگرد معرفی و بررسی محتوایی کتاب «شناخت، نخستین ارزش اسلام، درآمدی بر نظریه شناخت در اسلام» نوشته آقای دکتر رشید حافظویچ در سالن آبی مرکز فرهنگی توزلا برگزار گردید.


در ابتدای برنامه آقای نرمین هوجیچ که اجرای برنامه را بر عهده داشت، ضمن تشکر از جناب مفتی و همه حضار، متذکر شد که کتاب حاضر نخستین کتاب تالیفی یک مسلمان بوسنیایی در حوزه شناخت شناسی اسلامی می باشد. در ادامه آقای دکتر سعاد سلیوباتس مدرس مدرسه اسلامی توزلا و معاون مفتی توزلا، بعنوان نخستین سخنران میزگرد به معرفی کتاب حاضر پرداخت. ایشان در ادامه سخنرانی پایبندی مولف به متن قرآن بعنوان نخستین منبع شناخت را مورد تاکید قرار داد. آقای دکتر سلیوباتس به زبان علمی مولف که دارای شیوایی خاص و دقت ستودنی است، نیز اشاره کردند .
آقای دکتر روسمیر شادیچ امام جمعه توزلا و مدرس فلسفه در دانشگاه توزلا نیز در سخنرانی خود به اهمیت کتاب آقای دکتر حافظویچ اشاره نمود و گفت: هر مسلمانی باید بداند که ایمان و شناخت از نظر اسلام از هم دیگر جدا نیست. متاسفانه قرنها طول کشید که مسلمانان بوسنیایی هم برای اولین بار در تاریخ خود به این موضوع بطور جدی و با روش علمی بپردازند. آقای حافظویچ تاکید ویژه دارند به مساله اجتهاد که مسلمانها متاسفانه کمتر بطور جدی بدان پایبند هستند. ایشان لازمه مهم اجتهاد را آزادی فکر و اندیشه می داند و در مرحله بعدی تاکید دارند که مجتهدین ما بایستی کار گروهی کنند و عاملین اجتهاد بایستی هم متن و هم بطن و بافت زمانی و اجتماعی را در سطح بالایی بشناسند تا بتوانند به همه چالشهای پیش روی مسلمانهای امروز پاسخ متقن دینی بدهند.
در قسمت پایانی برنامه، خود مولف نیز طی سخنانی اظهار داشت: نمی دانم مسلمانها را چه شده است که یادشان رفته اولین وحی الهی که خاتم الانبیاء (ص) پذیرایش بود، با امر به خواندن آغاز شد. خدا به پیامبر اکرم (ص) ما ابتدا نگفته سجده کن بلکه امر فرمود «بخوان». چرا؟ چون سجده ای که بدون علم و شناخت باشد و بلکه حاصل علم و شناخت نباشد، ارزشی ندارد. چه شده که فرامین الهی را فراموش کرده ایم و اجازه می دهیم دیگران ادعای طلیعه داری علم و پیشرفت بکنند و گوی سبقت را از ما بربایند. به نظر می رسد یکی از دلایل این مسأله غلبه قشری گری و جمود در جهان اسلام است. ما یادمان رفته که اسلام نه تنها مشکلی با علم و فرهنگ و هنر و پیشرفت انسانی ندارد بلکه به شدت خواهان ترویج علم و عقلانیت است.

2345678