1میزگرد معرفی کتاب پادشاهی بوسنی در اواسط قرن پانزدهم با همکاری موسسه ابن سینا و انجمن بوشنیاکهای وویودینا و جامعه ملی بوشنیاکهای زاگرب در سالن بونیواتس های سوبوتیتسا از ساعت 18 عصر روز جمعه مورخ یکم دسامبر برگزار شد.


در ابتدا آقای مارکو ماریانوشیچ، جانشین جمعیت بونیواتسهای سوبوتیتسا طی سخنان کوتاهی ضمن خوش آمدگویی و تشکر از مهمانان، این برنامه را یک رخداد فرهنگی ارزشمند دانست و خواستار ادامه این نوع همکاری ها شد. آقای توفیق ایساکویچ رئیس انجمن بوشنیاکهای وویودینا نیز ضمن خوش آمدگویی به موضوع کتاب اشاره و آنرا بسیار جالب توجه دانست و در ادامه از موسسه ابن سینا بابت تداوم همکاری های علمی و فرهنگی قدردانی نمود.
آقای نرمین هوجیچ معاون بین الملل موسسه ابن سینا، ضمن تشکر از همه حضار بویژه مسئولین انجمن بوشنیاکها و میزبان برنامه آقای مارکو ماریانوشیچ تشکر کرد و موسسه ابن سینا را به اختصار معرفی نمود. سپس آقای دکتر صالح یالیمام، استاد تاریخ دانشگاه زنیتسا، در معرفی کتاب حاضر گفت: یکی از ویژگیهای مهم کتاب حاضر که نتیجه تحقیقات طولانی و صبورانه آقای اسپاهیچ می باشد، این است که بر مبنای منابع دست اول نوشته شده و همه مسایل مهم و درخور توجه را در برگرفته است. دوره قرون وسطی از نظر آقای یالیمام یکی از دوره های بسیار مهم تاریخ بوسنی است که کمتر مورد توجه محققین و تاریخ نگاران قرار گرفت و با انتشار این کتاب حداقل گوشه ای از کمبود موجود جبران شده است.
آقای دکتر سناهید هاجیچ، استاد تاریخ در دانشگاه توزلا، در معرفی کتاب پادشاهی بوسنی در اواسط قرن پانزدهم به ویژگی های روشی و روش شناختی آن اشاره کرد و گفت: این کتاب یک مونوگراف تاریخی جامعی است که مولف در آن توانسته یک تصویر بسیار روشنی از دوره مورد نظر و معادلات و روابط سیاسی و اجتماعی و بین المللی در داخل و پیرامون بوسنی در قرن پانزدهم ترسیم نماید.
آقای دکتر مدحت اسپاهیچ مولف کتاب حاضر طی سخنانی از همه کسانی که در انتشار این کتاب نقش داشتند بویژه موسسه ابن سینا و جامعه ملی بوشنیاکهای زاگرب تشکر کرد و در خصوص تدوین کتاب گفت: این کتاب حاصل تاملات و مطالعه منابع بسیار زیادی است که عمدتا در آرشیو شهر دوبرونیک نگاهداری می شود. انگیزه اصلی من برای انتخاب این موضوع این بود که پادشاه استیپان توماش که در اواسط قرن پانزدهم در بوسنی حکومت می کرد شخصیت بسیار جالبی است که کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته بود. همچنین دوره ای که موضوع این تحقیق است دوره بسیار پر اهمیتی است که در آن بوسنی در آستانه اشغال توسط عثمانی ها بود.
اقای دکتر سعاد بربرویچ رئیس جامعه ملی بوشنیاکهای کرواسی هم در پایان این جلسه به معرفی برخی از فعالیتهای این جامعه پرداخت.

2345