sastanak u Rektoratuمدیر موسسه علمی پژوهشی ابن سینا، آقای دکتر کاظم ذوقی بارانی در نخستین بازدید رسمی از دانشگاه سارایوو، با رئیس دانشگاه، آقای دکتر رفعت شکرییلی دیدار و پیراخمون همکاری های موفقیت آمیز علمی و فرهنگی دو نهاد و راههای گسترش آن گفتگو کرد.


آقای دکتر شکرییلی بابت همکاری های خوب موسسه با ابن سینا با دانشگاه فلسفه و کرسی زبان و ادبیات فارسی، از آقای دکتر بارانی تشکر کرد و گفت: این همکاری ها برای دانشگاه ما حایز اهمیت زیادی است. موسسه شما یک بود جدید را به دانشگاه سارایوو داده و لذا ما آمادگی هر نوع همکاری در اینده هم داریم. رئیس دانشگاه سارایوو در ادامه این گفتگو به وجود 25 دانشکده و 5 موسسه علمی در دانشگاه سارایوو اشاره نمود و گفت: یکی از موسسات ما موسسه شرق شناسی است که امیدوارم موسسه ابن سینا در اینده با این موسسه هم همکاری خوبی داشته باشد.
آقای دکتر کاظم ذوقی بارانی، میر موسسه ابن سینا هم ضمن تشکر از میزبان خویش، از همکاری های تا کنونی فی ما بین ابراز خرسندی کرد و همکاریهای علمی و فرهنگی را از آنجاییکه علم حد و مرز نمی شناسد، بسیار مهم و ماندگار توصیف نمود. وی در ادامه گفت: یکی از ماموریتهای موسسه این است که پلی باشد بین دو کشور و دو ملت در حوزه همکاری های علمی و فرهنگی. و تلاش ما بر این است که به با فعالیتهای خود در راستای تقویت فضای علمی بوسنی و هرزگوین موثر باشیم. و در اینده هم حاضریم به جامعه علمی کشور خدمت کنیم. آقای بارانی ضمن اظهار امیدواری نسبت به توسعه کمنی و کیفی همکاری های فی ما بین تاکید نمود: ما اخیرا در موسسه تغییراتی ساختاری داشتیم و همنککهریهای بین المللی و فعالیتهای پژوهشی را در غالب دو معاونت می خواهیم تقویت کنیم و ظرفیتهای خود را در اختیار جامعه علمی کشور در جهت تقویت همکاری های علمی و فرهنگی قرار می دهیم.
در این دیدار که در تاریخ 19 اوریل 2018م. صورت گرفت، آقای نرمین هوجیچ ماون بین الملل موسسه و نیز معاونین ریاست دانشگاه خانم های دکتر آیدا هوجیچ معاون آموزشی، دکتر جنانا هوسرمویچ معاون پژوهشی، دکتر آلکساندرا نیکولیچ معاون بین الملل، دکتر مایدا چوهودار هوسیچ معاون کنترل کیفیت و آقای زیاد مهیچ معاون امور فرهنگی و هنری دانشگاه حضور داشتند.