1موسسه علمی پژوهشی ابن سینا با حمایت وزارت آموزش و علوم فدراسیون بوسنی و هرزگوین روز جمعه 28/9/2018م. کنفرانس یک روزه "نقش فعالیت سیاسی اجتماعی زنان در ترویج و توسعه علم" برگزار کرد. جمعی از بانوان عضو احزاب سیاسی و فعالان حوزه غیر دولتی و نمایندگان مجلس و شوراهای کانتون ها در این کنفرانس حضور پیدا کردند.


در ابتدا آقای دکتر ذوقی بارانی مدیر موسسه ابن سینا ضمن تشکر از حضار و سپاس ویژه از وزارت علوم فدراسیون بابت حمایت مالی از برگزاری این برنامه متذکر نقش قشر زنان در توسعه و پیشرفت ملی شد و گفت: امروزه در سطح جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به بعد مهم توسعه همه جانبه، یعنی توسعه منابع انسانی می باشد. نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و در عین حال جامعه زنان حدود دو سوم کارهای دنیا را انجام می دهند. این رقم نشان دهنده نقش ویژه بانوان در امور جامعه است. نشست امروز به این موضوع می پردازد که مشارکت افزون تر زنان چه نقشی در توسعه بوسنی و هرزه گویین خواهد داشت؟ توسعه منابع انسانی جامعه زنان در بوسنی چه چشم اندازی در آینده این کشور مسلمان اروپایی می تواند داشته باشد؟
در ادامه خانم دکتر کنلا زوکو، نماینده مجلس فدراسیون ضمن رائه گزارشی مختصر از فعالیت سیاسی و اجتماعی خود در بیست سال گذشته تجارب خود را با حضار در میان گداشت و گفت: با اینکه نقش اساسی هر زنی این است که مادری کند و مادر بودن را تجربه کرده و فرزندی یا فرزندانی صالح و با سواد تحثیل جامعه دهد، در کنار این نقش حیاتی ما توانایی این را داریم که در اداره جامعه و کشور نیز مشارکت کنیم
خانم دکتر سلودینا سارایلیچ اسچاهیچ، رئیس بیمارستان زنیتسا و عضو شورای کانتون زنیتس دوبوی، در سخنرانی خود به تعریف و توصیف فعالیت و عمل سیاسی و اجتماعی پرداخت و عنوان کرد: زنان جامعه ما در دو دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی داشتند ولی ما هنوز یک بررسی علمی و روشمند در خصوص نتایج این فعالیت ها نداریم.
خانم یاسمینکا براتیچ کارشناس مسایل حقوقی و معاون وزیر دادگستری کانوتن موستار (هرزگوین نرتوا) و نیز رئی سانجمن غیر دولتی مویاگا کومادینا، در سخنرانی خود به انیگزه های فعالیت سیاسی و اجتماعی پرداخت و گفت: اگر ما صرفا با انگیزه های مادی وارد این صحنه شویم نباید انتطار اثرات زیادی داشت. عشق و محبت و علاقه است که می تواند موثر باشد، نه صرف پول و شهرت. وی در ادامه به تضریح تجارب خود در عرصه های مختلف پرداخت.
در ادامه کنفرانس، تعادادی از حاضرین مستمع نیز در بحث و گفتگو و تبادل نظر مشارکت داشتند، از جمله خانم صابریا محمدویچ مسئول امور زنان ریاست جامعه اسلامی، خانم آودیچ رئیس سازمان کوثر. در جمع بندی این گفتگو و مباحث گفته شد: زنان بوسنیایی نقش فعالی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می کنند و همیشه هم تاکید شان بر این است که قبل از هر چیز نقش مادری و اداره خانواده را فراموش نکنند و در آینده بایستی با همت بیشتری در عرصه های مختلف حضور داشته و مارهای خود را معرفی کرده و نتیاج فعالیتها را مورد بررسی علمی قرار دهندو و نیز اینکه زنانی که در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور در سطروح مختلف حضور دارند با همت و حساسیت بیشتر تلاش نمایند نرخ بودجه های علمی را افزایش دهند که یکی از شاخص های مهم توسعه ملی می باشد.

2