1مراسم معرفی کتاب دکتر رشید حافظ اویچ با عنوان " اسلام در چهارچوب هویت فرهنگی اروپا " روز چهارشنبه مورخ 11 مهر ماه در محل موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو برگزار شد.
در ابتدای برنامه دکتر کاظم ذوقی بارانی ضمن خوش آمدگویی به حضار گفت: موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا مفتخر است که برنامه معرفی کتاب مهم دکتر رشید حافظ اویچ را اجرا می کند. ما همه به ضرورت گفتگو و تبادل نظر درباره روابط بین دنیای اسلام و اروپا اذعان داریم. مساله اسلام در اروپا محدود به مسلمانان اروپایی و کشورهای مسلمان اروپایی نیست. این سازه سیاسی با الحاق کشورهای شرق اروپا با جهان اسلام نزدیکی بیشتری خواهد یافت، لاجرم شناخت واقعیات اسلام و حضور و نقش مسلمانان در این سازه سیاسی، امری ضروری است.کتاب حاضر می تواند در فهم درست این موضوع کمک کند.

نرمین هوجیچ، مجری برنامه ضمن معرفی سخنرانان به برخی انگیزه های انتشار این کتاب نیز اشاره کرد و گفت: در چند دهه اخیر شاهد تلاش های برخی محققین در راستای تعریف هویت فرهنگی اروپا هستیم که معمولا اسلام و مسلمانها را نادیده می گیرند.
خانم دکتر کریما فیلان، استاد دانشکده فلسفه گزارشی از برخی فصلهای کتاب را ارایه داد و گفت: با وجود این که تمامی محتوای کتتاب جذاب و خواندنی است، بخش سرنوشت مسلمانان اندلس برایم از جذاب ترین قسمتهای کتاب است. سقوط اندلس بخش مهمی از تاریخ اروپا را شکل داده و بدون مواجه با این مساله و بازگشت به میراث عقلی و فرهنگی مسلمانان اندلس؛ اروپا با هویت خود مشکل دارد.
دکتر اورهان یاشیچ، استاد دانشکده فلسفه توزلا؛ سخنران دیگر با تاکید بر تفاوت مهم گفتگو از جدل گفت: آنچه که در گفتگو حایز اهمیت فراوان می باشد، صداقت طرفین است. در سالهای اخیر زمانی که رهبر کاتولیکهای قبلی جهان آقای راتسینگر باب جدل را با مسلمانها گشود، دنیای اسلام و خود کاتولیکها با نحوه برخورد وی اعتراض کردند. آنچه مهم می باشد تلاش های علمی باید در راه ایجاد دوستی و همدلی بین مسلمانان و مسیحیان و یهودیان در مسایل اساسی استوار بشود.
در ادامه خانم ویلدانا سلیم اویچ، سردبیر روزنامه اسلوبوجینیه گفت: در باره رشیدحافظ اویچ واهمیت فکری وی همین بس که بگویم وی از نخستین افرادی بود که بیش از دو دهه قبل درباره خطر گروههای افراطی دینی صحبت کرد و از آن موقع مغضوب جامعه اسلامی گردید.
سعید عابدپور از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سخنانی با تاکید بر اهمیت درک مفهوم مدینه نبی گفت: بخشی از کتاب دکتر حافظ اویچ اختصاص به مدینه نبی به عنوان الگویی برای مسلمانها دارد. در واقع هویت فرهنگی اروپا متاثر از هویت سیاسی و آن هویت سیاسی نیز علیرغم تفاوتهای ظاهری مبتنی بر تکامل دولت –شهر یونانی است. در انتهای برنامه دکتر رشید حافظ اویچ، مولف کتاب به طرح این سوال اساسی پرداخت که مسلمانی امروز چه معنایی دارد؟ وی گفت: اسلام و میراث عقلی و معنوی آن؛ بزرگترین دستاورد بشریت است و ما بایستی با شناخت این میراث گرانبها و فهم و تطبیق آن با مسایل روز دنیا، جایگاه خودمان را در جهان بازیابیم. وی در ادامه افزود: تاریخ اروپا آکنده از پیشدارویها و اطلاعات نادرست در باره اسلام است و امروز هم از یک طرف با اسلام هراسی و کینه توزی غرببیها نسبت به اسلام و از سوی دیگر مواجه با تندرویها و خشونت طلبی های دینی هستیم که مانع از ایجاد فضای مفاهمه وگفتگو می گردد. بنابراین بر هر مسلمانی ناگزیر از یک برخورد عقلانی و اخلاقی با دیگران است.

234